? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Projekt DUAL

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

1.2 Numer i nazwa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Centrum Projektów Europejskich

1.5 Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16

1.6 Tytuł projektu: DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2020-04-30

1.8 Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Zapytania ofertowe:

2018.08.24 Zapytanie ofertowe nr 2/4.3/EDU/PLAT/2018PDF

Zalaczniki do zapytania nr 2/4.3/EDU/PLAT/2018DOC

29.05.2019 Zapytanie ofertowe nr L.dz.DUAL 1.5.2019PDF

Załaczniki do zapytania nr L.dz.DUAL 1.5.2019DOC

www.ksztalceniedualne.pl