? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Projekt MOJE NOWE KWALIFIKACJE 2


Głównym celem projektu Moje Nowe Kwalifikacje 2 (RPPK.09.05.00-IP.01-18-072/17) jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szkolenia odbędą się w zawodach: kucharz, kelner, fryzjer

Zapraszamy szczególnie osoby z okolic Krosna, Leżajska oraz Dębicy, osoby z dalsza mają zwrot kosztów dojazdu.


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

-> powyżej 15 roku życia (także osoby 50+),

-> zamieszkałe w województwie podkarpackim,

-> najlepiej o niskich kwalifikacjach


W projekcie mogą brać udział zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące, a także osoby uczące się. Kursy kwalifikacyjne w projekcie MNK 2 kończą się egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim w zawodach: kucharz, kelner, fryzjer.


Najbliższy nabór na kurs Fryzjer trwa do 28.09.2018 - start grupy od 01.10.2018 w Dębicy

Najbliższy nabór na kurs Kucharz trwa do 28.09.2018 - start grupy od 01.10.2018 w Dębicy

Najbliższy nabór na kurs Kelner trwa do 28.09.2018 - start grupy od 01.10.2018


Biuro Projektu:

Tomasz Świder - tel. 793 107 166, e-mail: tswider@educare.pl

Piotr Kamiński - tel. 606 164 456, e-mail: pkaminski@educare.pl

Jesteśmy dla Państwa dyspozycji od poniedziału do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

pod adresem Krakowska 25, 39-200 Dębica


Kliknij na poniższe linki aby pobrać Regulamin rekrutacji lub Formularsz zgłoszeniowy w formacie PDF

MNK2 Regulamin rekrutacjiPDF

MNK2 Formularz zgłoszeniowyPDF


Kandydat może zgłosić chęć udziału w kursie osobiście w biurze projektu lub elektronicznie przesyłając zeskanowany formularz na w/w adresy email.


Projekt Moje Nowe kwalifikacje 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Podstronę aktualizowano 6.08.2018 r.