? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Partnerzy lokalni Fundacji Educare et Servire

Gmina Dębica

Miasto Dębica

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Akademia Kształcenia Europejskiego

BD Center Rzeszów

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera

SUNY Cobleskill NY