? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Eksperci z którymi współpracuje Fundacja Educare et Servire

Prof. dr hab. Małgorzata BEDNARCZYK - Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Katedry Zarządzania w Turystyce (współpraca od 2000)

dr Tadeusz BURZYŃSKI - Prezes Instytutu Turystyki, Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja GWSH w Katowicach (współpraca od 1998)

dr Susan JAGENDORF-SOBIERAJSKI phd Executive Director of International Education of the SUNY Cobleskill (USA) (współpraca od 1998)

dr Damian LISZKA - (współpraca od 2015, INTERREG, POWER)

dr Thomas MATHIA - (Francja) (współpraca od 1999, studia podyplomowe na UJ w Krakowie ?Polska w drodze do akcesji z UE?)

mgr Helga BLODER - (Austria - Styria)(współpraca od 2007, Program Turystyka Wspólna Sprawa)

mgr Dawid LASEK - Wiceminister Turystyki, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska (współpraca od 1999, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

mgr Piotr KAMIŃSKI - pomysłodawca i osoba zarządzającą repliką Grodu Słowiańskiego w Stobiernej

mgr Joanna KURYŁOWICZ - Ekspert Fundacji od Programów POKL, AKE (współpraca od 2014)

Robert Łętowski - dyrektor LOT Beskid Zielony (współpraca od 2011)

Jose COLL - (Hiszpania - Majorka)(współpraca od 2006, Program Mallorca)