Działa od 2004 roku...

8 marca 2018

W związku z realizacją projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POWR.04.03.00-00-W264/16-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r., zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi dotyczącej opracowania programu aktywizacji edukacyjnej wraz z modyfikacją, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do 16.03.2018 roku do godziny 8.30 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu).

Zapytanie ofertowe program aktywizacji edukacyjnejPDF

zalaczniki do zapytania ofertowego do programu aktywizacji edukacyjnejPDF

6 marca 2018

W związku z realizacją projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POWR.04.03.00-00-W264/16-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r., zgodnie z obowiązującą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi dotyczącej opracowania zawartości merytorycznej 4 modułów e-learning dla odbiorców docelowych wraz z modyfikacją, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do 14.03.2018 roku do godziny 8.30 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu).

Zapytanie ofertowe e-learningPDF

Zalaczniki do zapytania ofertowego e-learningPDF

23 lutego 2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w projekcie MNK2 na:

1. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w szkoleniu kucharz: WynikiPDF

2. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w szkoleniu kelner: WynikiPDF

3. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w szkoleniu fryzjer: WynikiPDF

4. Dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne w szkoleniu kucharz: WynikiPDF

5. Dostawę materiałów na zajęcia praktyczne w szkoleniu fryzjer: WynikiPDF

18 stycznia 2018

Trwają nabory do projektów realizowanych przez naszą Fundację!

Jeśli chcesz bezpłatnie zdobyć kwalifikacje w zawodach: kucharz, kelner, fryzjer, asystent osoby niepełnosprawnej lub opiekunka środowiskowa skorzystaj ze szkoleń w ramach projektu Moje Nowe Kwalifikacje!

Jeśli chcesz wziąć udział w dowolnym szkoleniu zawodowym oraz otrzymać 4-miesięczny, płatny staż, weź udział w projekcie Moje Lepsze Jutro!

Jeśli chcesz bezpłatnie zdobyć kwalifikacje w zawodach: kucharz, kelner, fryzjer i pochodzisz z okolic Krosna, zapraszamy na szkolenia w ramach projektu Moje Nowe Kwalifikacje2!

28 grudnia 2017

Wspomnienie Wigilii Szkolnej

14 grudnia 2017

Ponad dwudziestu uczestników projektu Moje Nowe Kwalifikacje wzięło dziś udział w egazaminach czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie kucharz. Jako że spędzili oni ostatni kilka miesięcy na intensywnym szkoleniu - wszyscy zdali swoje egzaminy! Gratulujemy!

21 sierpnia 2017

Pokazy kelnerskie i debata na temat szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami.

Minął kolejny tydzień trwania projektu Moje Nowe Kwalifikacje realizowanego przez Fundację Educare et Servire. W dniu 17 sierpnia 2017 r. w ramach projektu Fundacja Educare et Servire zorganizowała debatę na temat ?Jak poprawić skuteczność kształcenia zawodowego, zorientowanego na współczesne oczekiwania pracodawców i lepszej jakości usług w branży hotelarsko-gastronomicznej?.

Gościem honorowym był Pan Tomasz Czop - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przed debatą odbyły się pokazy kelnerskie (szablowanie wina, flambirowanie bananów, serwis angielski ananasa) przygotowane przez mistrza sztuki kelnerskiej, Grzegorza Górnika wraz z uczestnikami kursu Kelner. Można było także podziwiać i degustować efekt umiejętności uczestników kursu Kucharz z projektu Moje Nowe Kwalifikacje, które pod okiem mistrza sztuki kucharskiej, Piotra Bassary zdobywali przedstawiciele także innych zawodów, na przykład nauczyciele.

Pokazy kelnerskie podziwiali i degustowali potrawy oraz uczestniczyli w debacie obecni przedstawiciele lokalnej branży hotelarsko-gastronomicznej: Roksana Kamińska ? hotel Gold, Renata Ziembla - hotel Lord, Maria Skotnicka i Paulina Grygiel - Grand Chotowa Spa& Resort, Karolina Jawor i Kamil Krzemiński - restauracja Czarny Sezam oraz Mistrz Piotr Bassara - restauracja Steakhouse.

7 sierpnia 2017

Już ruszyły kursy kwalifikacyjne KELNER i KUCHARZ

Z przyjemnością informujemy, że już ruszyły kursy kwalifikacyjne KUCHARZ i KELNER w Projekcie "Moje Nowe Kwalifikacje" realizowanego przez Fundację Educare et Servire w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kurs Kelner cieszy się popularnością zwłaszcza u osób młodych a kurs kucharz pokazuje, że pasję do gotowania można odkryć w każdym wieku ? także i 50+.

Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698

Adres e-mail: akaminski@educare.pl

Biuro projektu: Krakowska 25, 39-200 Dębica

11 czerwca 2017

22 stycznia 2017

Rusza projekt "Moje lepsze jutro"

Realizacja projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-03-31

Projekt, skierowany jest do 100 osób młodych (55K i 45M) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia w/w grupy dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb i możliwości osób młodych.

Każdy UP, poza identyfikacją potrzeb i diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz poradnictwem w planowaniu rozwoju kariery, otrzyma wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i stażowe realizowane w ramach 2 fakultatywnych Ścieżek. Ścieżka A - 90 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania, staż 4 miesięczny powiązany zakresem z odbytymi szkoleniami. Ścieżka B - 10 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, staż 4 miesięczny, pośrednictwo pracy.

15 stycznia 2017

Szanowni Państwo

Jako partner Fundacji Educare et Servire wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy stworzyliśmy i realizujemy projekt "Ścieżka sukcesu" finansowany w całości ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt, skierowany jest do 100 osób w wieku powyżej 30 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych i obejmuje swoim zasięgiem całe województwo podkarpackie.

Dodatkowo premiujemy na etapie rekrutacji osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. niepełnosprawne , o niskich kwalifikacjach, opiekunów osób zależnych i opiekunów dzieci, osoby po 50 roku życia oraz osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej.

3 stycznia 2017

Serdecznie gratulujemy Panu Antoniemu Kamińskiemu - Prezydentowi Fundacji - zajęcia wysokiego miejsca w rankingu osób związanych z edukacją prowadzonego corocznie przez Obserwator Lokalny.