Działa od 2004 roku...

24 października 2018

Jeśli się zastanawiasz czy warto zapisać się na kurs kwalifikacyjny FRYZJER w naszym projekcie Moje Nowe Kwalifikacje 2 przeczytaj artykuł z Obserwatora Lokalnego. Nie zwlekaj i odwiedź Biuro Projektu na Krakowskiej 25 w Dębicy - zapraszamy w godz. 8:00 - 16:00.

17 września 2018

Dziś w poniedziałek będziemy promowali nasze szkoły i Projekt Szkoła Talentów na Forum na rzecz osób niepełnosprawnych, który będzie miał miejsce w Rzeszowie w budynkach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

W czasie Forum uczennice naszej szkoły będą obsługiwały serwis kawowy. Jest to kolejna impreza poza Dębicą, gdzie młodzież naszych szkół będzie obsługiwała gości . W dniu 12 września 6-ro uczennic i uczniów naszej szkoły obsługiwała 150 gości w czasie obiadu na uroczystym otwarciu nowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

O czym nie wszyscy wiedzą a warte jest odnotowania w czasie wakacji siedmioro uczniów i uczennic odbywało 2 miesięczne praktyki kelnerskie w 3 restauracjach w Dębicy: Kafeja 29, Ambrozja i Papas. Dodatkowo 2 absolwentów odbywa płatne staże zawodowe w restauracjach Kafeja 29 i Ambrozja.

W ten sposób potwierdzamy, że nauka w naszych szkołach jest ściśle połączona z nauką zawodu i pozyskiwania kwalifikacji zawodowych, które dla naszych uczniów otwiera realne szanse na pracę na tzw. otwartym rynku pracy.

Ponadto po raz kolejny wszyscy absolwenci naszej szkoły zdali egzaminy OKE z kwalifikacji T.01 a dwóch uczniów zdobyła tytuł czeladnika w zawodzie kucharz. Gratuluje Uczniom którzy odnoszą swoje pierwsze sukcesy zawodowe oraz wszystkim nauczycielom, którzy do tych zawodów ich przygotowują.

Raduje się moje serce, że atmosfera pracy i przysposobienia do pracy jest realizowana w naszej szkole od początku tego roku szkolnego codziennie. Szczególnie dziękuję Pani mgr Małgorzacie Wolickiej , która w tym roku przejęła inicjatywę i zarządza całym zespołem nauczycieli , którzy z zaangażowaniem wspomagają ją w organizacji zajęć praktycznych, kreatywnych , rewalidacyjnych i przysposabiających do pracy, w które są włączeni wszyscy uczniowie szkoły.

Jestem przekonany, że ta metoda pracy zaprowadzi nas do sukcesu, którego głównym beneficjentem będą nasi uczniowie z których wielu już dzisiaj potwierdza, że są oni coraz lepiej przygotowani do pracy w zawodach pomocniczych obsługi hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, restauracji itp. i potrafią to potwierdzać w praktyce.

Projekt Szkoła Talentów, który niebawem się rozpocznie i będzie kontynuowany przez najbliższe 3 lata jest nowym wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej , zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, trenerów oraz pracowników EDUCARE et SERVIRE. Zapraszam wszystkich do aktywnej współpracy w tym projekcie.

Życzę wszystkim Państwu jak najwięcej satysfakcji z pracy w naszych szkołach w których atmosfera pracy daje zadowolenie naszym uczniom, którzy mają szanse codziennie wykazać się swoimi umiejętnościami . które powoli stają się ich szansą na samodzielność i mam taka nadzieję dla wielu z nich także na samowystarczalność i niezależność.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam

Antoni Kamiński

Dyrektor Szkół Fundacji Educare et Servire

3 sierpień 2018

Rozstrzygnięcie postępowania na
Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie: Kucharz, Kelner, Fryzjer dla 150 uczestników Projektu "Moje Nowe Kwalifikacje2" nr RPPK.09.05.00-18-0072/17 - Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 -Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych)

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1127890

Pobierz rozstrzygniecie postępowania 1127890PDF

4 czerwiec 2018

Rozstrzygnięcie postępowania na
Dostawę niezbędnych materiałów i preparatów do szkoleń fryzjerskich - 65 dni szkoleniowych x 1 grupa
na kursie kwalifikacyjnym zawodowym „Fryzjer” w ramach projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” nr RPPK.09.05.00-18-0053/16 - Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 –Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych)

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1110919

Pobierz rozstrzygniecie postępowania 4/MNK/2018/FryzjerPDF

21 maja 2018

Rozstrzygnięcie postępowania na
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych
na kursie kwalifikacyjnym zawodowym „Fryzjer” w ramach projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” nr RPPK.09.05.00-18-0053/16 - Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 –Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych)

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 3466

Pobierz rozstrzygniecie postępowania 2/MNK/2018/FryzjerPDF

21 maja 2018

Rozstrzygnięcie postępowania na
Dostawę artykułów spożywczych przeznaczonych na zajęcia praktyczne
- 1 grupa x 50 dni kursowych na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: Kucharz dla 16 uczestników Projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” RPPK.09.05.00-18-0053/16- Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych)

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 3565

Pobierz rozstrzygniecie postępowania na art. kucharskie MNK 2018PDFRozstrzygnięcie postępowania na
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych
na kursie kwalifikacyjnym zawodowym „Kucharz” w ramach projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” nr RPPK.09.05.00-18-0053/16 - Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych)

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 3461

Pobierz Rozstrzygnięcie postępowania 1/MNK/2018/KucharzPDF

18 maja 2018

Reportaż z Pikniku Integracyjnego w czasie Dni Otwartych Fundacji Educare et Servire.

20 kwietnia 2018

To nasza Szkoła...

19 marca 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na realizację zamówienia w postaci świadczenia usługi polegającej na opracowaniu programu aktywizacji edukacyjnej młodzieży NEET wraz z modyfikacją w ramach projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" wybrana została oferta złożona przez Anitę Szymczuch.

Oferta wpłynęła 15.03.2018 r.

Cena: 9 000,00 zł.

16 marca 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na realizację zamówienia w postaci świadczenia usługi polegającej na opracowaniu zawartości merytorycznej 4 modułów e-learning dla odbiorców docelowych wraz z modyfikacją w ramach projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" wybrana została oferta złożona przez Brygidę Sowę.

Oferta wpłynęła 13.03.2018 r.

Cena: 44 000,00 zł.

8 marca 2018

W związku z realizacją projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POWR.04.03.00-00-W264/16-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r., zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi dotyczącej opracowania programu aktywizacji edukacyjnej wraz z modyfikacją, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do 16.03.2018 roku do godziny 8.30 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu).

Zapytanie ofertowe program aktywizacji edukacyjnejPDF

zalaczniki do zapytania ofertowego do programu aktywizacji edukacyjnejPDF

6 marca 2018

W związku z realizacją projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POWR.04.03.00-00-W264/16-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r., zgodnie z obowiązującą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi dotyczącej opracowania zawartości merytorycznej 4 modułów e-learning dla odbiorców docelowych wraz z modyfikacją, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do 14.03.2018 roku do godziny 8.30 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu).

Zapytanie ofertowe e-learningPDF

Zalaczniki do zapytania ofertowego e-learningPDF

23 lutego 2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w projekcie MNK2 na:

1. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w szkoleniu kucharz: WynikiPDF

2. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w szkoleniu kelner: WynikiPDF

3. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w szkoleniu fryzjer: WynikiPDF

4. Dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne w szkoleniu kucharz: WynikiPDF

5. Dostawę materiałów na zajęcia praktyczne w szkoleniu fryzjer: WynikiPDF

18 stycznia 2018

Trwają nabory do projektów realizowanych przez naszą Fundację!

Jeśli chcesz bezpłatnie zdobyć kwalifikacje w zawodach: kucharz, kelner, fryzjer, asystent osoby niepełnosprawnej lub opiekunka środowiskowa skorzystaj ze szkoleń w ramach projektu Moje Nowe Kwalifikacje!

Jeśli chcesz wziąć udział w dowolnym szkoleniu zawodowym oraz otrzymać 4-miesięczny, płatny staż, weź udział w projekcie Moje Lepsze Jutro!

Jeśli chcesz bezpłatnie zdobyć kwalifikacje w zawodach: kucharz, kelner, fryzjer i pochodzisz z okolic Krosna, zapraszamy na szkolenia w ramach projektu Moje Nowe Kwalifikacje2!

28 grudnia 2017

Wspomnienie Wigilii Szkolnej

14 grudnia 2017

Ponad dwudziestu uczestników projektu Moje Nowe Kwalifikacje wzięło dziś udział w egazaminach czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie kucharz. Jako że spędzili oni ostatni kilka miesięcy na intensywnym szkoleniu - wszyscy zdali swoje egzaminy! Gratulujemy!

21 sierpnia 2017

Pokazy kelnerskie i debata na temat szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami.

Minął kolejny tydzień trwania projektu Moje Nowe Kwalifikacje realizowanego przez Fundację Educare et Servire. W dniu 17 sierpnia 2017 r. w ramach projektu Fundacja Educare et Servire zorganizowała debatę na temat ?Jak poprawić skuteczność kształcenia zawodowego, zorientowanego na współczesne oczekiwania pracodawców i lepszej jakości usług w branży hotelarsko-gastronomicznej?.

Gościem honorowym był Pan Tomasz Czop - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przed debatą odbyły się pokazy kelnerskie (szablowanie wina, flambirowanie bananów, serwis angielski ananasa) przygotowane przez mistrza sztuki kelnerskiej, Grzegorza Górnika wraz z uczestnikami kursu Kelner. Można było także podziwiać i degustować efekt umiejętności uczestników kursu Kucharz z projektu Moje Nowe Kwalifikacje, które pod okiem mistrza sztuki kucharskiej, Piotra Bassary zdobywali przedstawiciele także innych zawodów, na przykład nauczyciele.

Pokazy kelnerskie podziwiali i degustowali potrawy oraz uczestniczyli w debacie obecni przedstawiciele lokalnej branży hotelarsko-gastronomicznej: Roksana Kamińska ? hotel Gold, Renata Ziembla - hotel Lord, Maria Skotnicka i Paulina Grygiel - Grand Chotowa Spa& Resort, Karolina Jawor i Kamil Krzemiński - restauracja Czarny Sezam oraz Mistrz Piotr Bassara - restauracja Steakhouse.

7 sierpnia 2017

Już ruszyły kursy kwalifikacyjne KELNER i KUCHARZ

Z przyjemnością informujemy, że już ruszyły kursy kwalifikacyjne KUCHARZ i KELNER w Projekcie "Moje Nowe Kwalifikacje" realizowanego przez Fundację Educare et Servire w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kurs Kelner cieszy się popularnością zwłaszcza u osób młodych a kurs kucharz pokazuje, że pasję do gotowania można odkryć w każdym wieku ? także i 50+.

Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698

Adres e-mail: akaminski@educare.pl

Biuro projektu: Krakowska 25, 39-200 Dębica

11 czerwca 2017

11 kwietnia 2017
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY
W ZAPYTANIU OFERTOWYM
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA 90 OSÓB MŁODYCH


W ramach projektu:
"Moje Lepsze Jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Kliknij na poniższy link aby pobrać plik PDF z protokołem wyboru oferty
Pobierz protokół wyboru oferty

19 marca 2017
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie dotyczy:

Przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 90 osób młodych w wieku 15-29 lat (zgodnie z opracowanym dla nich Indywidualnym Planem Działania), biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego Uczestników Projektu „Moje Lepsze Jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kliknij na poniższy link aby pobrać plik PDF z kompletnym zapytaniem ofertowym i wzorem formularza oferty

Pobierz zapytanie ofertowe

2 marca 2017
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY
W ZAPYTANIU OFERTOWYM SALE/MLJ/1/2017


W ramach projektu:
"Moje Lepsze Jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Kliknij na poniższy link aby pobrać plik PDF z zeskanowanym protokołem wyboru oferty
Pobierz protokół wyboru oferty

15 lutego 2017
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

ZAPYTANIE OFERTOWE SALE/MLJ/1/2017
Zapytanie dotyczy:

Usługi:

  1. wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 100 uczestnikami projektu - 100 UP x 6 godzin zegarowych/osoba;
  2. wynajmu sal na grupowe poradnictwo zawodowe w formie zajęć aktywizujących - 10 grup x 12 godzin zegarowych/grupa
  3. cateringu (przerwa kawowa i obiad) - 100 UP x 2 dni poradnictwa;
  4. wynajmu sal na indywidualne spotkania UP z pośrednikami pracy - 10 UP x 6 godzin zegarowych/ osoba + 3 niepełnosprawnych UP x 4 godziny / osoba dla 100 uczestników Projektu „Moje Lepsze Jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kliknij na poniższe linki aby pobrać plik PDF z kompletnym zapytaniem ofertowym i wzorem formularza oferty

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz wzór formularza oferty.pdf

22 stycznia 2017

Rusza projekt "Moje lepsze jutro"

Realizacja projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-03-31

Projekt, skierowany jest do 100 osób młodych (55K i 45M) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia w/w grupy dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb i możliwości osób młodych.

Każdy UP, poza identyfikacją potrzeb i diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz poradnictwem w planowaniu rozwoju kariery, otrzyma wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i stażowe realizowane w ramach 2 fakultatywnych Ścieżek. Ścieżka A - 90 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania, staż 4 miesięczny powiązany zakresem z odbytymi szkoleniami. Ścieżka B - 10 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, staż 4 miesięczny, pośrednictwo pracy.

15 stycznia 2017

Szanowni Państwo

Jako partner Fundacji Educare et Servire wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy stworzyliśmy i realizujemy projekt "Ścieżka sukcesu" finansowany w całości ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt, skierowany jest do 100 osób w wieku powyżej 30 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych i obejmuje swoim zasięgiem całe województwo podkarpackie.

Dodatkowo premiujemy na etapie rekrutacji osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. niepełnosprawne , o niskich kwalifikacjach, opiekunów osób zależnych i opiekunów dzieci, osoby po 50 roku życia oraz osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej.

3 stycznia 2017

Serdecznie gratulujemy Panu Antoniemu Kamińskiemu - Prezydentowi Fundacji - zajęcia wysokiego miejsca w rankingu osób związanych z edukacją prowadzonego corocznie przez Obserwator Lokalny.