ENGLISH VERSION
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych ZawodówOficjalna strona Europejskiej Szkoły Nowych Technologii

 

        

Wydarzenia


21 sierpnia 2017Pokazy kelnerskie i debata na temat szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami

Minął kolejny tydzień trwania projektu Moje Nowe Kwalifikacje realizowanego przez Fundację Educare et Servire. W dniu 17 sierpnia 2017 r. w ramach projektu Fundacja Educare et Servire zorganizowała debatę na temat „Jak poprawić skuteczność kształcenia zawodowego, zorientowanego na współczesne oczekiwania pracodawców i lepszej jakości usług w branży hotelarsko-gastronomicznej”.

Gościem honorowym był Pan Tomasz Czop - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przed debatą odbyły się pokazy kelnerskie (szablowanie wina, flambirowanie bananów, serwis angielski ananasa) przygotowane przez mistrza sztuki kelnerskiej, Grzegorza Górnika wraz z uczestnikami kursu Kelner. Można było także podziwiać i degustować efekt umiejętności uczestników kursu Kucharz z projektu Moje Nowe Kwalifikacje, które pod okiem mistrza sztuki kucharskiej, Piotra Bassary zdobywali przedstawiciele także innych zawodów, na przykład nauczyciele.Pokazy kelnerskie podziwiali i degustowali potrawy oraz uczestniczyli w debacie obecni przedstawiciele lokalnej branży hotelarsko-gastronomicznej: Roksana Kamińska – hotel Gold, Renata Ziembla - hotel Lord, Maria Skotnicka i Paulina Grygiel - Grand Chotowa Spa& Resort, Karolina Jawor i Kamil Krzemiński - restauracja Czarny Sezam oraz Mistrz Piotr Bassara - restauracja Steakhouse.


7 sierpnia 2017
Już ruszyły kursy kwalifikacyjne KELNER i KUCHARZ

Z przyjemnością informujemy, że już ruszyły kursy kwalifikacyjne KUCHARZ i KELNER w Projekcie "Moje Nowe Kwalifikacje" realizowanego przez Fundację Educare et Servire w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

MNKK logo

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kurs Kelner cieszy się popularnością zwłaszcza u osób młodych a kurs kucharz pokazuje, że pasję do gotowania można odkryć w każdym wieku – także i 50+.
Aktualnie trwa nabór
na kursy kwalifikacyjne w zawodach:


Fryzjer - kończący się uzyskaniem tytułu czeladnika

Asystent osoby niepełnosprawnej - kończący się egzaminem OKE

Opiekunka środowiskowa - kończący się egzaminem OKE

Kursy rozpoczną się we wrześniu i prowadzone będą przez wysokiej klasy wykładowców i trenerów - doświadczonych mistrzów fryzjerstwa

Pobierz Regulamin rekrutacji
Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Projekt Moje Lepsze Jutro

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
1.2 Numer i nazwa Działania: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
1.5 Numer projektu: RPPK.09.05.00-18-0053/16-00
1.6 Tytuł projektu: Moje Nowe Kwalifikacje
1.7 Okres realizacji projektu: od 2017-01-01 do 2018-06-30
1.8 Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
2.1 Nazwa wnioskodawcy: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego


Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698
Adres e-mail: akaminski@educare.pl
Adres strony www: http://www.educare.pl/
Biuro projektu: Krakowska 25, 39-200 Dębica


11 czerwca 2017
Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego

zaprasza do udziału w projekcie

"Moje Nowe Kwalifikacje"

Projekt realizowany jest w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w okresie 01/2017-6/2018 przez Educare et Servire i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy regionalnego rynku pracy.

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
 • pełnoletnie (także osoby 50+),
 • zamieszkałe w województwie podkarpackim,
 • o niskich kwalifikacjach,

Aktualnie trwa nabór
na kursy kwalifikacyjne w zawodach:


Kucharz - kończący się uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza

Kelner - kończący się uzyskaniem tytułu czeladnika

Fryzjer - kończący się uzyskaniem tytułu czeladnika

Kursy rozpoczną się w lipcu i prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów - doświadczonych mistrzów kucharstwa, kelnerstwa i fryzjerstwa

Informacje i rekrutacja:
Antoni Kamiński - Koordynator projektu
603 103 698 email: akaminski@educare.pl

Pobierz Regulamin rekrutacji
Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 marca 2017
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Protokół wyboru Wykonawcy

EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego,
ul. Rynek 21, 39-200 Dębica
NIP 8722197588, REGON 691781290,
realizujący projekt
"Moje Lepsze Jutro", WND-POWR.01.02.02-18-0113/16 w ramach:
Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Działania:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania:1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

upublicznia protokół wyboru Wykonawcy do:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania ze 100 UP (6 godz. zegarowych/osoba)
 2. Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych 10 grup (12 godz. zegarowe/grupa 10 osobowa)
Kliknij na poniższy link aby pobrać plik PDF z protokołem wyboru Wykonawcy na doradztwo indywidualne i grupowe
Pobierz protokół wyboru Wykonawcy

19 marca 2017
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

ZAPYTANIE OFERTOWE

EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego,
ul. Rynek 21, 39-200 Dębica
NIP 8722197588, REGON 691781290,
realizujący projekt
"Moje Lepsze Jutro", WND-POWR.01.02.02-18-0113/16 w ramach:
Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Działania:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania:1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania ze 100 UP (6 godz. zegarowych/osoba)
 2. Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych 10 grup (12 godz. zegarowe/grupa 10 osobowa)
Kliknij na poniższy link aby pobrać plik PDF z zapytaniem ofertowym
Pobierz zapytanie ofertowe
2 marca 2017
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY
W ZAPYTANIU OFERTOWYM SALE/MLJ/1/2017


W ramach projektu:
"Moje Lepsze Jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Kliknij na poniższy link aby pobrać plik PDF z zeskanowanym protokołem wyboru oferty
15 lutego 2017

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

ZAPYTANIE OFERTOWE SALE/MLJ/1/2017

Zapytanie dotyczy:

Usługi:

 1. wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 100 uczestnikami projektu - 100 UP x 6 godzin zegarowych/osoba;
 2. wynajmu sal na grupowe poradnictwo zawodowe w formie zajęć aktywizujących - 10 grup x 12 godzin zegarowych/grupa
 3. cateringu (przerwa kawowa i obiad) - 100 UP x 2 dni poradnictwa;
 4. wynajmu sal na indywidualne spotkania UP z pośrednikami pracy - 10 UP x 6 godzin zegarowych/ osoba + 3 niepełnosprawnych UP x 4 godziny / osoba dla 100 uczestników Projektu „Moje Lepsze Jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kliknij na poniższe linki aby pobrać plik PDF z kompletnym zapytaniem ofertowym i wzorem formularza oferty

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz wzór formularza oferty.pdf
15 stycznia 2017

Rusza projekt "Moje lepsze jutro"
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Tytuł projektu: Moje Lepsze Jutro

Realizacja projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-03-31

Projekt, skierowany jest do 100 osób młodych (55K i 45M) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia w/w grupy dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb i możliwości osób młodych.
Każdy UP, poza identyfikacją potrzeb i diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz poradnictwem w planowaniu rozwoju kariery, otrzyma wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i stażowe realizowane w ramach 2 fakultatywnych Ścieżek.
Ścieżka A - 90 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania, staż 4 miesięczny powiązany zakresem z odbytymi szkoleniami.
Ścieżka B - 10 osób - opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego, staż 4 miesięczny, pośrednictwo pracy.

Jeśli:

Jesteś osobą młodą?
Nie jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy?
Jesteś bez pracy i nie uczysz się?
Jesteś osobą niepełnosprawną?
Masz niskie kwalifikacje i chcesz je podnieść?

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego

zaprasza do udziału w projekcie

"Moje Lepsze Jutro"

Okres realizacji projektu od 01.10.2016 r. do 31.03.2018 r.

Zapraszamy osoby:
 • młode w wieku od 15 do 29 lat,
 • zamieszkałe w województwie podkarpackim,
 • które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo:
  • osoby otrzymujące rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej,
  • osoby przebywające w domach opieki,
  • osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

W ramach projektu oferujemy:

 • identyfikacje potrzeb osób młodych IPD,
 • poradnictwo zawodowe zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • wysokiej jakości szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, oraz stypendia szkoleniowe,
 • miesięczne płatne staże, umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu (160 h m-c).
Zapewniamy:

● catering ● wykwalifikowanych trenerów i doradców ● materiały szkoleniowe ● szkolenia zawodowe ● certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia i kwalifikacje

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu:
ul. Rynek 21, 39-200 Dębica
e-mail: akaminski@educare.pl lub ake@post.pl;
tel. kom: 507336679, 607764450
tel. kom: 603103698, 793106443

Dokumenty rekrutacyjne:Jeżeli nie otwierają Ci się pliki formularzy musisz zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader
Kliknij tu aby pobrać program w polskiej wersji
15 stycznia 2016

Projekt Akademii Kształcenia Europejskiego dla osób 30+

SCIEŻKA SUKCESU

Szanowni Państwo

Jako partner Fundacji Educare et Servire wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy stworzyliśmy i realizujemy projekt "Ścieżka sukcesu" finansowany w całości ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt, skierowany jest do 100 osób w wieku powyżej 30 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych i obejmuje swoim zasięgiem całe województwo podkarpackie.

Dodatkowo premiujemy na etapie rekrutacji osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. niepełnosprawne , o niskich kwalifikacjach, opiekunów osób zależnych i opiekunów dzieci, osoby po 50 roku życia oraz osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, dostosowanym do potrzeb i możliwości osób oraz lokalnego rynku pracy, dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjecie zatrudnienia.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
 • Staże zawodowe oraz stypendium stażowe
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb oraz stypendia szkoleniowe
 • Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictwo pracz i doradztwo kariery
 • Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW
 • Badania lekarskie
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering


Szczegółowe informacje na temat projektu "Ścieżka sukcesu":
tel. kom: 507336679, 607764450, 793106443
lub email: ake@post.pl
3 stycznia 2016

Prezydent Fundacji wysoko w rankingu

Serdecznie gratulujemy Panu Antoniemu Kamińskiemu - Prezydentowi Fundacji – zajęcia wysokiego miejsca w rankingu osób związanych z edukacją prowadzonego corocznie przez Obserwator Lokalny.


10 listopada 2016

11 Listopada - 98 rocznica odzyskania niepodległości

11-listopada

Już jutro obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).

98rocznica

Z okazji jego obchodów w dniu dzisiejszym uczniowie szkół Fundacji: SUHSGiIZ oraz NSPP w Dębicy wg. scenariusza nauczyciela historii Pana Rafała Kołtuna -przedstawili w szkole patriotyczny apel przygotowany pod opieką Pani Agnieszki Ścisłowskiej przybliżający wszystkim wydarzenia tamtych lat i znaczenie odzyskania niepodległości.

Korzystając z okazji życzę wszystkim uczniom i nauczycielom aby 11 listopada jako narodowe Święto Niepodległości skłaniało nas do refleksji nad patriotyzmem i aby obchody Święta Niepodległości łączyły Polaków mieszkających w kraju i na obczyźnie.

Antoni Kamiński

Prezydent Fundacji

 

28 października 2016

Warsztaty kulinarne Piotra Bassary i odwiedziny Gości z Wielkiej Brytani

W dniu 27 października 2016 Fundację Educare et Servire oraz prowadzone przez nią szkoły w nowej siedzibie, przy ul. Krakowskiej 25 w Dębicy – Szkołę Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych zawodów oraz Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy odwiedzili goście z Wielkiej Brytanii, Kenneth Payne – właściciel firmy Torridge Training Consultants LTD, oraz Alma Belles – pracownik Urzędu Miasta Wrexham w Walii. Educare et Servire wraz z BD Center z Rzeszowa i Partnerami z Wielkiej Brytanii zamierzają wkrótce realizować międzynarodowy projekt w zakresie innowacyjnych metod aktywizacji zawodowej młodzieży z grupy NEET".

Goście zapoznali się z różnymi aktywnościami Fundacji, rozpoczynając od wizyty w grodzie słowiańskim w Stobiernej, który został zbudowany przez Gminę Dębica, od 6-ciu lat jest dzierżawiony przez Fundację Educare et Servire. Goście z zainteresowaniem wysłuchali „żywej lekcji historii” dla kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli, którzy odwiedzili Gród w Stobiernej, przedstawionej przez Piotra Kamińskiego, który był twórcą pomysłu Grodu w Stobiernej, który przestawił w swojej pracy magisterskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Najważniejszym etapem wizyty Gości z Walii było zapoznanie z metodami kształcenia zawodowego realizowanego przez szkoły prowadzone przez Educare et Servire. Podczas prawie 3 godzinnej wizyty w nowej siedzibie szkoły przy ul. Krakowskiej 25 goście mogli zobaczyć od najlepszej strony uczniów SUHSGiIZ oraz NSPP w czasie warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Piotra Bassarę – Mistrza kucharskiego i właściciela dębickiej restauracji „Steak house”.

Po warsztatach nastąpiła oczywiście degustacja zdrowego posiłku przygotowanego przez uczniów z pomocą mistrza. A na deser goście i uczniowi mogli spróbować okolicznościowych ciasteczek i muffinek przekazanych przez właścicielkę dębickiej cukierni – Panią Barbarę Bassara-Poprawę. Po degustacji dodatkowo Pan Piotr Bassara wygłosił krótki wykład ze szkolnego cyklu „Spotkanie z przedsiębiorcą” przedstawiając „sucess story” na przykładzie swojej restauracji. Goście z Walii byli pod dużym wrażeniem stopnia zaangażowania i emocje uczniów – widoczne na zdjęciach – w pomoc kucharzowi w przygotowaniu potraw a następnie w serwowaniu smakowitego dania i napojów oraz w sprzątanie kuchni po pracy.

Niespodzianką tego dnia była także wizyta w szkole Dawida Bryga, przedstawiciela firmy P.P.H.U. POLSMAK S.C z Dębicy, który w imieniu właściciela firmy Jerzego Sarnocińskiego przekazał drobne upominki i gadżety dla szkoły i uczniów oraz przede wszystkim pokaźny zestaw przypraw i mieszanek ziołowych – pod marką Carumo, produkowanych firmę POLSMAK. Serdecznie dziękujemy za produkty które zostały już wykorzystane w czasie warsztatów a reszta zostanie sukcesywnie wykorzystana na potrzeby zajęć gastronomicznych w szkole.

Ostatnim etapem wizyty Almy Belles oraz Kenneth’a Payne w Dębicy był wyjazd do Hotelu GRAND SPA w Chotowej, gdzie od 2 lat uczniowie SUHSGiIZ odbywają praktyki zawodowe. Dyrektor szkoły , Antoni Kamiński, który towarzyszył gościom przez cały czas wizyty pokazał im salę balowo-konferencyjną Hotelu GRAND SPA w Chotowej, mieszczącą od 150 do 250 gości, jako potencjalne miejsce organizacji konferencji w ramach przyszłego projektu.

18 października 2016

Pierwsze zajęcia w nowej siedzibie szkół przy ul. Krakowskiej 25

W dniu 16 października 2016 r. SUHSGiIZ oraz NSPP w Dębicy uroczyście zainaugurowały pierwsze zajęcia w nowej siedzibie szkół przy ul. Krakowskiej 25.

O godz. 8:00 w kościele parafii Matki Bożej Anielskiej została odprawiona Msza Święta w intencjach młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz pracowników. Po Mszy ksiądz prałat Jan Krupa – proboszcz kościoła pw. Ducha Świętego, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie nowej siedziby szkoły, poświęcił sale lekcyjne oraz pracownie i pozostałe pomszczenia . Dyrektor Szkoły mgr inż. Antoni Kamiński powitał zebranych i podziękował indywidualnie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w projektowanie nowej siedziby, prace remontowe, adaptacyjne i porządkowe, wręczając każdemu imienne podziękowania. Dyrektor podkreślił szczególną rolę i zaangażowanie na poszczególnych etapach; Pana Pawła Wolickiego w staraniach o nowe miejsce, Pani arch. Anny Kowal za nowatorski projekt adaptacji wnętrza i konsultacje każdego szczegółu oraz Pana Roberta Pocicy za sprawne wykonanie robót remontowych, także Burmistrza Dębicy , Pana Mariusza Szewczyka za udostępnienie samochodu wraz z ekipą do przewózki wyposażenia szkoły ze Szkoły Podstawowej nr 10 do nowej siedziby szkoły przy ul Krakowskiej 25. 17_x_2016_nowa_siedziba_22Szczególne podziękowania Dyrektor Szkoły skierował do nauczycieli, uczniów i ich rodziców, którzy z własnej woli zaangażowali się w prace porządkowe. Kolejnym punktem programu były przemówienia gości: Burmistrza Miasta Dębicy – Pana Mariusza Szewczyka, b. Burmistrza Dębicy – Pana Pawła Wolickiego, Pani Małgorzaty Wolickiej, wicedyrektor szkoły oraz Krystiana Boducha, ucznia III klasy.

Pani mgr Małgorzata Wolicka, w imieniu nauczycieli, uczniów i ich rodziców przekazała uroczyście podziękowanie Panu Antoniemu Kamińskiemu , Dyrektorowi Szkoły , za dobry wybór nowego miejsca dla działalności szkoły i skuteczny wysiłek oraz dobrą organizację prac projektowych, remontowych i adaptacyjnych, zakończonych terminowym otwarciem nowej siedziby przy ul. Krakowskiej 25. Po części oficjalnej z okazji Święta Edukacji Narodowej młodzież zaprezentowała cześć artystyczną – z własnymi tekstami – przygotowaną przez Panią mgr Marzenę Kliś. Następnie dyrektor zaprosił wszystkich do suto zastawionego szwedzkiego stołu, przygotowanego własnoręcznie przez uczniów szkoły pod kierunkiem Pani Doroty Ciebień, absolwentki Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki – szkoły policealnej, prowadzonej przez EDUCARE et SERVIRE, uczestniczki staży w hotelach na Majorce , a obecni17_x_2016_nowa_siedziba_69e kucharki w Steak House, restauracji Pana Piotra Bassary. Miłą niespodzianką w czasie degustacji było wręczenie tortu urodzinowego jednemu z uczniów od grona pedagogicznego i zbiorowe odśpiewanie „sto lat”. Miłą niespodzianką w czasie degustacji było wręczenie tortu urodzinowego jednemu z uczniów od grona pedagogicznego i zbiorowe odśpiewanie „sto lat”.

Następnie wszyscy goście i gospodarze zasiedli wokół stołu i kontynuując spożywanie przysmaków wysłuchali z dużym zainteresowaniem opowiadania Pani mgr Agnieszki 17_x_2016_nowa_siedziba_89Jamróz, Głównej Księgowej Fundacji, która podzieliła się z młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami swoimi przeżyciami z odbytej kilka dni wcześniej pielgrzymki drogą Świętego Jakuba w Hiszpanii, – Camino de Santiago, po której przeszła ona 150 km w 5 dni wraz z 6 osobową grupą znajomych z Dębicy i okolic. Warto zaznaczyć, że Pani Agnieszka Jamróz, w prezencie z okazji otwarcia nowej siedziby podarowała szkole 2 zegary które odmierzają „nowy” czas i przyozdabiają szkołę. Dziękujemy!

Fundacja Educare et Servire, jako organ prowadzący Szkołę Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów oraz Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Dębicy, życzy Nauczycielom i Uczniom z okazji inauguracji nowej siedziby pięknych przeżyć, zadowolenia i wielu sukcesów w nowoczesnej i nowej szkole, położonej w bardzo dogodnej lokalizacji – w centrum miasta.

Kliknij tu żeby zobaczyć galerię zdjęć z inauguracji
23 marca 2016

Wesołych Świąt

8 grudnia 2015

Sympatyczne podziękowanieMiło nam poinformować, że z przyjemnościa w najnowszym numerze Obserwatora Lokalnego przeczytalismy podziękowanie, które zamieściła Pani Agata. Dziękujemy serdecznie i ciesząc się z Pani pochwały szkoleń życzymy wielu sukcesów Pani i Pani firmie.

W imieniu Zarządu Fundacji

Antoni Kamiński
Prezydent Fundacji
20 listopada 2015

Karpacki Sokół dla Prezydenta Fundacji

Mamy przyjemność poinformować, że 19 listopada 2015 Antoni Kamiński, Prezydent Fundacji Educare et Servire został wyróżniony statuetką „Sokoła Karpackiego”, którego odebrał z rąk Dawida Laska, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Uroczystość miała miejsce w czasie kolacji inaugurującej IV edycję Alpejsko-Karpackiego Forum w Sali Konferencyjnej Hotelu Hilton w Rzeszowie. Wśród tegorocznych wyróżnionych, którzy otrzymali „Karpackie Sokoły” byli również, Andrzej Gąsienica-Makowski, starosta powiatu tatrzańskiego w katach 2000-2014, Ewa Napiórkowska – dyrektor departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ali Kobielsky – dyrektor Centrum Kultury we Wranovie na Słowacji i Bogusław Lorenc - fotograf Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. "Sokoły Karpackie" to specjalne wyróżnienie, które raz do roku wręczane jest ludziom najbardziej "zasłużonym" dla Euroregionu Karpackiego.

karpacki_sokol_800x600_009


Świadkami tego wydarzenia było 130 zaproszonych gości z Szwajcarii, Włoch, Francji. Słowacji, Rumunii, Ukrainy oraz liczni przedstawiciele samorządów lokalnych województw podkarpackiego i małopolskiego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędów i przedsiębiorców naszego regionu.

karpacki_sokol_800x600_009


(kliknij na powyższym zdjęciu aby zobaczyć galerię zdjęć)


Kliknij na ikonie głośniczka aby odsłuchać spot radia ESKA o projekcie

Kliknij na ikonie głośniczka aby odsłuchać wywiad o projekcie w radio VIA


Kliknij na banner powyżej aby przejść do informacji o szkole oraz pobrać kwestionariusz osobowy

Kliknij interesującą Cię stronę ulotki aby ją powiększyć

  

 

 

11 maja 2015

Nowa oferta edukacyjna Fundacji

Fundacja Educare et Servire przedstawia swoja nową ofertę edukacyjną poszerzoną o działanie SZKOŁĘ USŁUG HOTELARSKICH, SZTUKI GOTOWANIA i INNYCH ZAWODÓW) która jest kontynuacją 20 lat doświadczenia w kształceniu zawodowym, od 10 lat dotyczącego głównie zrównoważonego rozwoju regionu poprzez turystykę.


Nowa oferta edukacyjna Educare et Servire w dużym stopniu jest dedykowana do młodzieży z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Szczególnie dotyczy to zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w ofercie SUHSGiIZ dla młodzieży z lekkim oraz NSPP w Dębicy dla młodzieży z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.


Warto dodać, ze w maju 2015 roku mija 20 lat od momentu, kiedy A. Kamiński , po powrocie ze studiów w USA powołał wraz z SPP w Rzeszowie oraz Fundacją im. J.I Paderewskiego Policealną Szkołę Zawodową, która od 2000 roku funkcjonuje jako Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy.


16 marca 2015

Reportaż Pani Orith Tempelman ze Szwajcarii
o Karpatach i działaniach Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska


(kliknij na obrazku aby pobrać plik PDF z reportażem na stronie 52-58 ze strony www.fatema.com)

4 lutego 2015

Targi Turystyczne ITF SLOVAKIATOUR w Bratysławie

W dniach 29.01.2015 - 01.02.2015 w Bratysławie (Słowacja) miały miejsce Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF SLOVAKIATOUR w Centrum Wystawienniczym Incheba Expo w których uczestniczył Prezydent Fundacji Educare et Servire - Antoni Kamiński.

ITF SLOVAKIATOUR to najważniejsze targi turystyczne na Słowacji należące do największych prestiżowych imprez targowych tego rodzaju w Europie.

P1010008Stoisko CARPATHII, na którym Euroregion Karpacki po raz pierwszy promował Karpaty, odwiedził Tomasz Chłoń – Ambasador RP na Słowacji (pierwszy z prawej), który rozmawiał o możliwościach współpracy z Euroregionem z Dawidem Laskiem - Wiceprezesem Zarządu EUROREGIONU KARPACKIEGO POLSKA (drugi z prawej) oraz z Ryszardem Skotnicznym – właścicielem Dworu Kombornia (pierwszy z lewej) i Antonim Kamińskim (drugi z lewej)– Prezydentem Fundacji Educare et Servire, który jest ekspertem d.s. turystyki EUROREGIONU KARPACKIEGO.

P1010022

od lewej stoją: Antoni Kamiński - Prezydent Fundacji Educare et Servire, Ryszard Skotniczny - właściciel Dworu Kombornia, Jana Illesova - Attaché Słowacji w Ambasadzie USA w Bratysławie, Tomasz Chłoń - Ambasador RP na Słowacji, Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu EUROREGIONU KARPACKIEGO.

21 grudnia 2014

Wesołych Świąt20 grudnia 2014

Pamięci ś.p. Lidii Górskiej

Lidia Górska, z którą Fundacja Educare et Servire oraz ESNTiT współpracowała przez szereg lat, była osobą niezwykle wrażliwą, kochającą młodzież, znającą i szanującą naszą historię i miasto, a także rozumiejącą współczesne potrzeby naszej Małej Ojczyzny. Była też otwarta na nowe wyzwania. Stąd miedzy innymi, wywiad w języku angielskim z Rudim Betke , który w całości i oryginalnej wersji publikujemy poniżej. Myślę, że rodzaj zadawanych pytań i Jej autorskie komentarze są piękną lekcją, pozytywnego dziennikarstwa i potwierdzeniem postawy ś.p. Lidii Górskiej. A odpowiedzi Rudi’ego Betke udzielone Pani Lidii mogą nas pozytywnie zaskoczyć…

Zapraszam do lektury mało znanego wywiadu.

Antoni Kamiński pogrążony w żałobie wraz z całą społecznością Fundacji Educare et Servire

Wywiad po polsku:

http://www.esntit.pl/uploads/Wywiad_Lidii_Gorskiej_z_Rudim_Betke_luty_2009_PL.pdf

Wywiad po angielsku:

http://www.esntit.pl/uploads/Interview_with_Rudim_Betke_by_Lidia_Gorska_february_2009_EN.pdf27 października 2014

W KIERUNKU SAMOZATRUDNIENIA


Informujemy, że rekrutacja do Projektu "W kierunku do samozatrudnienia" została rozpoczęta 27 października 2014 roku.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał w sposób ciągły w okresie od 27.10.2014r. do 28.02.2015r. lub do wyczerpania miejsc wolnych w Projekcie, przy czym rekrutacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w okresie od 26.10.2014 do 10.11.2014r.

Dokumeny rekrutacyjne
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Regulamin oceny wniosków
Wszystkie regulaminy do pobrania w jednym pliku
2 maja 2014

Nowa oferta edukacyjna

Kliknij na ikonie głośniczka aby odsłuchać plik z wywiadem "Nowa Szkoła Zawodowa Educare et Servire - Szansą także dla osób o lekkiej niepełnosprawności" dla Radio VIA udzielonego przez Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Educare et Servire.

2 maja 2014

Szlak Słowiański Doliną Wisłoki

Kliknij na ikonie głośniczka aby odsłuchać plik z wywiadem "Szlak Słowiański Doliną Wisłoki" dla Radio VIA udzielonego przez Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Educare et Servire.

26 marca 2014

Zakończenie szkoleń Edycji II w Projekcie MISTRZOWIE KUCHNI

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 25 marca wszyscy Uczestnicy grup edycji II szkoleń w ramach Projektu Mistrzowie Kuchni zdali egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym. Serdecznie gratulujemy. Uczestnicy otrzymali także z rąk Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Fundacji i Kierownika Projektu MK dyplomy ukończenia kursu.

Niespodziewanym miłym akcentem było przekazanie przez Uczestników zbiorowych jak i indywidualnych podziękowań za szkolenie. Jesteśmy bardzo podbudowani czytając te ciepłe słowa i bardzo się cieszymy, że szkolenie spełniło Państwa oczekiwania.8 marca 2014

10 rocznica utworzenia Fundacji Educare et Servire

10 lat temu, 8 marca 2004 roku, Antoni Kamiński, aktem notarialnym przed notariuszem w Krakowie powołał Fundację Educare et Servire. Świadkami tego wydarzenia byli Panowie, Maciej Drygała i Paweł Kudroń, którzy kilka dni później zostali powołani przez Antoniego Kamińskiego, prezydenta Educare et Servire na prezesa i sekretarza zarządu Fundacji.


W preambule statutu Fundacji czytamy, między innymi:

"Antoni Karol Kamiński, Fundator Educare et Servire, pragnąc ze wszech miar wesprzeć rozwój Ojczyzny, oznajmia, iż misją tworzonej przez niego Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby - zgodnie z nazwą Fundacji, która po łacinie oznacza "uczyć i służyć" - poprzez uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców.

Jednocześnie misją Fundacji Educare et Servire niech stanie się służba ludziom poprzez wykorzystanie pozyskanej wiedzy i doświadczenia w połączeniu z wykorzystaniem tychże w praktyce, aby poprzez tworzenie placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw społecznych generować wartość dodaną, a pozyskane finanse - zgodnie z ideą non-profit - w całości przeznaczać na cele statutowe.


Taką ideą wiedziony, w akcie darowizny dnia 31 sierpnia 2004, w pierwszym roku działalności Fundacji, przekazał Fundator prowadzoną przez siebie Europejską Szkołę Nowych Technologii na własność Educare et Servire,"

Europejską Szkołę Nowych Technologii i Turystyki, (jako policealną szkołę zawodową założoną w roku 1995 ) przez bez mała 20 lat ukończyło ponad 2 tys. słuchaczy.

W roku 2004, Fundacja w ramach projektu "Program Intensyfikacji Rozwoju Regionalnego" tworzy Centrum Przedsiębiorczości Fundacji, które w latach 2005 - 2012 roku realizuje Program Mallorca dzięki któremu ponad 400 słuchaczy, absolwentów ESNTiT oraz osoby bezrobotne podniosło swoje kwalifikacje w zawodach kelner, kucharz , pokojówka , otrzymały pierwszą pracę, którą większość z nich kontynuuje do dzisiaj. Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości i współautorem Programu Mallorca jest Pan Paweł Kudroń, aktualny wiceprezes zarządu Fundacji.

W roku 2005 Fundacja powołuje Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który do dnia dzisiejszego jest miejscem aktywności prawie 100 osobowej grupy seniorów. Dyrektorem DUTW i pomysłodawcą jest Pani Agnieszka Kudroń.

W roku 2006 Zarząd Fundacji na zlecenie Gminy Dębica opracowuje projekt "Pegaz na stoku", w ramach którego powstaje projekt architektoniczny grodu słowiańskiego w Stobiernej, który został wybudowany przez Gminę Dębica w latach 2008- 2011.

Od marca 2012 roku Fundacja jest dzierżawcą Grodu Słowiańskiego, którym zarządza Piotr Kamiński, pomysłodawca tego przedsięwzięcia, obecnie wiceprezes zarządu Fundacji.

W ramach Projektu "Turystyka - wspólna sprawa" (2007) dzięki inwencji prezydenta Fundacji powstaje zarys turystycznego produktu sieciowego p.n. Szlak Słowiański Doliną Wisłoki. Przez kolejne lata zarząd Educare et Servire opracowuje szczegółową koncepcje Szlaku , który zostaje zaakceptowany przez zarząd województwa podkarpackiego i zamieszczony na tzw. "długiej liście" projektów do realizacji w Nowej Perspektywie 2014-2020. ( koncepcja ta jest dostępna na stronie www.educare.pl , jako załącznik do życzeń, pod datą 6 stycznia 2012 ).

29 września 2012 roku Fundacja Educare et Servire była organizatorem Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. Wydarzenie to miało miejsce waśnie w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej. Wtedy też Szlak Słowiański Doliną Wisłoki został przedstawiony publicznie licznie zgromadzonym przedstawicielom sektora turystyki praz władzom województwa podkarpackiego obecnym w Grodzie w Stobiernej.

Od czerwca 2013 Educare et Servire jako lider projektu wraz z Firma EVACO, (autorem ) realizuje projekt "Mistrzowie Kuchni", który jest kontynuacją kształcenia zawodowego przeznaczonego dla kadr sektora turystycznego. W tym konkretnym przypadku dla 100 kucharzy na Podkarpaciu.

Aktualnie zarząd Educare et Servire opracował wraz panterami z Krakowa, ( EVACO i FIDES ) "Koncepcje kształcenia zawodowego" , która jest rezultatem dotychczasowego doświadczenia Fundacji w zakresie kształcenia zawodowego, zwłaszcza w systemie dualnym, pozyskanego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym w ramach realizacji Programu Mallorca.

Archiwalne zdjecia Zarządu Fundacji Educare et Servire z roku 2004

Antoni Kamiński - Prezydent Fundacji / Fundator

Paweł Kudroń - pierwszy Sekretarz Zarządu

7 stycznia 2014

"10 MINUT O MIEŚCIE I REGIONIE"Prezydent Fundacji Antoni Kamiński udzielił wywiadu Polskiej Telewizji Regionalnej w ramach cyklu reportażowego "10 minut o mieście i regonie". Zapraszamy do oglądnięcia wywiadu jeśli chcą Państwo dowiedzieć się o aktualnych i planowanych działaniach Fundacji Educare et Servire, oraz o opinii Prezydenta Fundacji na temat szans miasta i regionu, a także:
 • Dlaczego i dla kogo Fundacja Educare et Servire realizuje swoje projekty edukacyjne (w tym zwłaszcza aktualnie realizowany projekt Mistrzowie Kuchni?

 • Dlaczego Fundacja Educare et Servire promuje i stawia na rozwój regionu poprzez edukacje i turystykę?

 • Dlaczego Turystyka Przyjazdowa ma szanse być "kołem napędowym" rozwoju regionu w niedalekiej przyszłości?

 • Jakie są warunki do spełnienia przez nas samych, aby coraz więcej Gości odwiedzało nasz region i kupowało coraz więcej naszych produktów i usług, a tym samym tworzyło nowe miejsca pracy?

3 grudnia 2013

MISTRZOWIE KUCHNI W DEBICA.TV


Z przejemnością przedstawiamy, krótki reportaż DEBICA.TV z częsci praktycznej "Mistrzów Kuchni". Moduł "Śniadania hotelowe" prowadzi Pan Marcin Filipkiewicz - Szef Kuchni Hotelu Copernicus w Krakowie.
Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako kucharz w restauracji "Twardowski" Kraków. W latach 1998-2000 pracował w restauracji "Willa Decjusza". W roku 2000 rozpoczął pracę jako kucharz w restauracji Copernicus. W 2003 roku został jej szefem kuchni. W czerwcu 2002 roku brał udział przy organizacji kolacji w Ambasadzie Polski w Budapeszcie, natomiast w sierpniu 2002 roku pomagał przy uroczystym obiedzie dla Papieża Jana Pawła II w Kurii Biskupiej w Krakowie. Odbył dwumiesięczny (luty-marzec 2007 r.) staż w restauracji "Villa la Vedetta" we Florencji. Specjalizuje się w daniach kuchni włoskiej i francuskiej. W 2009 roku wraz z zespołem restauracji Copernicus otrzymał wyróżnienie w gali „Wine & Food Noble Night” w kategorii Danie główne: pierś perliczki w słodkiej pomadzie z karczochami.
W 2011 roku restauracja pod jego szefostwem została umieszczona na liście rekomendacji Przewodnika Michelin.

23 września 2013

MISTRZOWIE KUCHNI WYSTARTOWALI

Z przyjemnością informujemy, że Mistrzowie Kuchni "wystartowali". Uczestnikami pierwszej edycji - grupy 1 jest 10 kucharzy - 7 Pań i 3 Panów - z różnych stron Podkarpacia: od Dukli po Stalową Wolę i od Dębicy przez Strzyżów aż po Lesko.

Grupa jest zróżnicowana wiekowo oraz stażem pracy od 5 do 27 lat praktyki. Inauguracja szkolenia nastąpiła o godz. 10:00 i dokonał jej Antoni Kamiński - Prezydent Fundacji będący jednocześnie Kierownikiem Projektu Mistrzowie Kuchni.

Następnie Pan Sebastian Kopiec - trener z Krakowa poprowadził pierwsze warsztaty merytoryczne, w których z uwagą i aktywnie uczestniczyli uczestnicy i uczestniczki projektu.

13 września 2013

Targi EUROREGION

 

 

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy - edycja 2013

 

W dniach 7-8 września 2013 r. w rzeszowskiej Hali Podpromie odbyła się druga edycja "Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy" - międzynarodowej imprezy targowo-konferencyjnej.

31 sierpnia 2013

NOWA OFERTA EDUKACYJNA

 

Z przyjemnością informujemy, że

Fundacja Educare et Servire przygotowała nową ofertę edukacyjną

dla młodzieży, która chce rozwijać swoje umiejętności i talenty

w wybranych przez siebie zawodach ( specjalnościach).

Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów

 - to nowa zasadnicza szkoła zawodowa, która pomoże Wam

zdobyć bardzo praktyczny i ciekawy zawód i rozpocząć Waszą przygodę z turystyką

i obsługą gości w hotelach, pensjonatach, schroniskach, kampingach

a także restauracjach, pubach, centrach turystycznych itp.

Zainteresowaną młodzież i Ich Rodziców

na spotkanie inauguracyjne w dniu 4 września 2013 o godz. 16-tej

w siedzibie Szkoły i Fundacji, Rynek 21 w Dębicy , 2-gie piętro

zaprasza

Antoni Kamiński - Dyrektor Szkoły

Wraz z Radą Pedagogiczną

 


31 lipca 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Usługi przeprowadzenia 16 godzinnego szkolenia przygotowawczego do egzaminów czeladniczych w zawodzie kucharz dla trzech grup 30-40 osobowych oraz 100 egzaminów czeladniczych w zawodzie kucharz wraz z udostępnieniem niezbędnych materiałów na egzaminy praktyczne we wskazanych przez zamawiającego terminach dla 100 uczestników/uczestniczek szkolenia na potrzeby realizacji Projektu "Mistrzowie Kuchni", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Kliknij na ikonie PDF aby pobrać kompletne zapytanie ofertowe.

Kliknij na ikonie PDF aby pobrać załączniki do zapytania.


16 czerwca 2013

PODKARPACKA TURYSTYKA

Kliknij na ikonie głośniczka aby odsłuchać plik z wywiadem "Podkarpacka turystyka" do magazynu publicystycznego TU i TERAZ w Radio VIA udzielonego przez Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Educare et Servire.


10 czerwca 2013

MISTRZOWIE KUCHNI
Rekrutacja trwa!

Kliknij na ikonie głośniczka aby odsłuchać plik z wywiadem o projekcie Mistrzowie Kuchni udzielonego przez Antoniego Kaminskiego - Prezydenta Educare et Servire dla Radio VIA.


26 maja 2013

Konferencja w Tarnobrzegu

23 maja 2013 Antoni Kamiński - Prezydent Fundacji Educare et Servire i Dyrektor ESNTiT - wystąpił jako ekspert Euroregionu Karpackiego na międzynarodowej konferencji P.T. "Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość, wychowanie i zdrowie" na PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. W konferencji udział wzięli profesorowie polskich uczelni z Krakowa, Poznania, Gdańska i Warszawy oraz profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego a także eksperci d.s. turystyki z Polski, Słowacji i Ukrainy. Antoni Kamiński  na zakończenie 2-ej części  sesji plenarnej dokonał "Prezentacji potencjału organizacji turystycznych Podkarpacia na rzecz Marki Karpackiej".

W swoim wystąpieniu A. Kamiński podkreślił rolę organizacji turystycznych doskonalących tradycyjne i tworzących nowe markowe produkty Podkarpacia do których należą od ponad 100 lat uzdrowiska z bogatymi wodami mineralnymi (Iwonicz, Rymanów, Horyniec i Latoszyn) a także nowoczesne ośrodki SPA Wellnes ,(np. Dwór w Komborni, Diament SPA, Chotowa SPA) oraz szlaki turystyczne, zarówno te tradycyjne, jak Szlak Beskidzki ( czerwony), czy Szlak Budownictwa Drewnianego z perłami sztuki cerkiewnej oraz skansenami w Sanoku czy Kolbuszowej, jak również nowe szlaki , takie jak "Błękitny San" , czy planowany "Szlak Słowiański Doliną Wisłoki" z funkcjonującym juz Skansenem w Trzcinicy, zwanym Troja karpacką, czy też najmłodszą atrakcją turystyczną związaną z historią tych ziem sprzed 1000 lat , jaką jest replika Grodu Słowiańskiego w Stobiernej k/Dębicy.

Prezentując Gród Słowiański w Stobiernej, A. Kamiński, w nawiązaniu do tematu konferencji wykazał, jak bardzo Gród w Stobiernej jest przykładem przedsiębiorczości, pozwalającym na "zatrudnienie" w grodzie pasjonatów zawodów "zanikających" (kowal, garncarz, tkaczka, kuglarz), jak również centrum edukacyjnym, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, pozwalającym poznanie podczas zabawy historii naszych przodków i uwrażliwienie ich na wartości dziedzictwa kulturowego Słowian, zwyczajów, kultury i historii Podkarpacia i Małopolski.

 

 


9 maja 2013

Debata turystyczna

W dniu 8 maja 2013 roku, w Restauracji Majorka w Dębicy z inicjatywy Pana Jarosława Reczka - Prezesa Zarządu PROT odbyło się zorganizowane przez Pana Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Fundacji Educare et Servire spotkanie z przedstawicielami i liderami branży turystycznej z Dębicy, Pilzna i okolic w którym uczestniczyli także Pan Cezary Molski - Dyrektor PROT (wcześniej POT) oraz Pan Krzysztof Staszewski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Karpat PRO - Carpathia

Celem spotkania była debata na temat:

Jak sprawić, aby wykorzystując walory Doliny Wisłoki i dziedzictwo kulturowe naszego regionu, stworzyć kompleksową ofertę turystyczną Doliny Wisłoki zapewniającą napływ Gości i satysfakcję Klienta oraz dochody dla mieszkańców ?
23 marca 2013

Spotkanie Komitetu Sterującego projektu pn.: „Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy” w Instytucie Turystyki w Sierre (Szwajcaria)

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział członkowie KS po stronie szwajcarskiej: Katarzyna Klimek, Sandra Bürcher, Marie Francoise Perruchoud-Massy, Marc Schnyder, Peter Niederer, osoby oddelegowane przez członków KS po stronie polskiej: Antoni Kamiński, Michał Basiński, Michał Szczęsny, a także personel zarządzający projektem: Dawid Lasek oraz Magdalena Kłapa. Gościem spotkania był również Pan Yvan Aymon – Prezes Stowarzyszenia Valais Excellence, który jest ekspertem i głównym kreatorem Marki Valais w Szwajcarii.


Celem spotkania było podsumowania dotychczasowych działań projektu, szczególnie podkreślając priorytetowe działanie związane z opracowaniem Strategii Marki Karpackiej oraz szczegółowa analiza przyszłych zadań zaplanowanych na II kwartał 2013 r. Jednym z punktów programu spotkania była prezentacja Pana Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Fundacji Educare et Servire, który podzielił się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie sektora turystycznego. Ponadto przedstawił pokrótce historię oraz potencjał Karpat skupiając uwagę m.in. na infrastrukturze, uzdrowiskach, szlakach turystycznych oraz nowoczesnych ośrodkach wypoczynkowych w regionie. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników szwajcarskich, co wzbudziło dyskusję na temat kolejnych działań sprzyjających rozwojowi karpackiej turystyki.


Podczas wizyty uczestnicy wysłuchali prezentacji jednego z członków KS – Petera Niederer’a, który jest pracownikiem Stowarzyszenia SAB (Groupement suisse pour les régions de montagnes) w Szwajcarii. Prezentacja dotyczyła samej organizacji - Stowarzyszenia SAB, a także procesu badania rynku i wdrażania projektu rozwoju na przykładzie jednej ze szwajcarskich miejscowości. Uczestnicy spotkania na zaproszenie Yvana Aymon’a mieli również okazję brać udział w I strategicznym zebraniu dotyczącym promocji Marki Valais – Valais Promotion, które odbyło się z udziałem przedstawicieli regionalnych organizacji oraz przedsiębiorców różnych branż tego regionu.


Efektem spotkania Komitetu Sterującego było nie tylko podsumowanie i analiza implementowanych działań projektowych, ale również zdobycie cennej wiedzy na temat szwajcarskich strategii regionalnych, która z pewnością posłuży do stworzenia profesjonalnej strategii Marki Karpackiej.

23 lutego 2013

Warsztaty dotyczące opracowania strategii ”Marki Karpackiej”

W ramach realizacji projektu: "Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy" współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w dniach 21 i 22 luty 2013 r. w Krasiczynie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało warsztaty dotyczące opracowania strategii "Marki Karpackiej" oraz podręcznika procesów dla projektu. Podczas pobytu w Krasiczynie miało miejsce również spotkanie Zespołu Koordynacyjnego, który poprzez stały monitoring przeprowadzanych działań dyskutował nad kolejnymi priorytetami ważnymi z punktu widzenia rozwoju turystyki w Euroregionie Karpackim bazując na doświadczeniach szwajcarskich. Członkowie ZK po stronie polskiej i szwajcarskiej omówili najważniejsze kwestie dotyczące powstania strategii marki, promocji turystyki w regionie oraz przebiegu kolejnych wspólnych działań zmierzających do współpracy podmiotów związanych z alpejskim i karpackim wymiarem zrównoważonego rozwoju w dziedzinie turystyki.

 

Warsztaty dotyczące powstającej strategii przeprowadził Pan Piotr Lutek - ekspert w zakresie tworzenia strategii marek, który przy współpracy gości ze Szwajcarii: Yvana Aymon, Marie-Francoise Perruchoud-Massy, Sandry Buercher, Katarzyny Klimek, uczestników warsztatów z Polski m.in.: Krzysztofa Staszewskiego, Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Fundacji Educare et Servire, Roberta Burego, Michała Basińskiego, Piotra Słabego, gościa z Niemiec - Artura Erdmanna oraz gościa ze Słowacji - Mirona Mikity, próbował stworzyć kompleksowy zbiór wartości mających fundamentalne znaczenie przy tworzeniu strategii marki. W trakcie spotkań miała miejsce nie tylko dyskusja, ale również praca w grupach na zasadzie „burzy mózgów", dzięki której przedstawione zostały pomysły w zakresie kreowania Marki Karpat, które brały pod uwagę złożoność tego regionu. Celem było wytypowanie najważniejszych z punktu widzenia wszystkich krajów karpackich uniwersalnych elementów, mogących świadczyć o sukcesie opracowywanej koncepcji. Yvan Aymon, główny twórca „Marki Valais" w Szwajcarii zaznaczył, że najważniejszą cechą marki powinna być jakość kojarzona m.in. z autentycznością, doznaniami przestrzeni, zrozumieniem wielokulturowości oraz pokorą wobec natury.

Podczas dwudniowej wizyty w Krasiczynie eksperci omówili również założenia dla  podręcznika procesów dla AKTKW, który będzie oparty na wcześniejszych analizach z uwzględnieniem najkorzystniejszych postępowań mających wpływ na rozwój Klastra.


6 stycznia 2013

Prezent Noworoczny

Szanowni Państwo

Przyjaciele i Sympatycy
Fundacji Educare et Servire

Jako skromny prezent Noworoczny
proszę przyjąć,
Publikację poświęconą obchodom Światowego Dnia Turystyki 2012
w Stobiernej k/ Dębicy
oraz Koncepcję Szlaku Słowiańskiego Doliny Wisłoki
opracowne przez Zarząd Fundacji Educare et Servire

które mamy zaszczyt przekazać
na Państwa ręce

Czynimy to z wielką przyjemnością
  wraz najlepszymi życzeniami na nadchodzący Nowy Rok 2013

Życzymy Państwu i sobie,
aby nasza współpraca dla dobra wspólnego,
jakim jest zrównoważony rozwój naszego regionu poprzez turystykę,
-który jest także statutowym celem Educare et Servire -

przynosiła coraz lepsze rezultaty ,w tym: atrakcje i produkty turystyczne,
które, jako produkty markowe„przyciągną" rzesze Gości i turystów i sprawią,
że Podkarpacie stanie się znanym i lubianym miejscem pracy i odpoczynku
nie tylko dla jego stałych mieszkańców,

ale także dla Gości z całej Europy i innych kontynetów,

czyniąc Gościnne  i piękne Województwo Podkarpackie
coraz atrakcyjniejszym  i bardziej zamożnym

tego właśnie życzą

Antoni Kamiński  

wraz z Zarządem oraz Pracownikami Fundacji Educare et Servire

Dębica, styczeń, 2013


P.S. Życzymy miłej lektury Publikacji o ŚDT i Koncepcji Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki   -  chwili wspomnien z minionego roku i inspiracji na nadchodzące nowe dni Roku 2013

 

       


Kliknij na okładce aby pobrać interesującą Cię publikację


21 grudnia 2012

Wesołych Świąt


6 grudnia 2012

Międzynarodowa Konferencja „Samorządy na rzecz Europy. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego”

W ramach projektu pn. „Samorządowiec profesjonalista", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowanego w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacja Nowy Staw w Lublinie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało Międzynarodową Konferencję pn. „Samorządy na rzecz Europy. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego". Konferencja odbyła się  w dniach 04-05 grudnia 2012 r. w Hotelu NOWY DWÓR w Świlczy k./ Rzeszowa. Głównym celem wydarzenia było przekazanie najlepszych praktyk oraz konkretnych efektów  współpracy międzynarodowej samorządów.

W pierwszy dzień konferencji odbyło się Pierwsze Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzynarodowej, podczas którego omówiono założenia w zakresie koordynacji procesów współpracy międzynarodowej samorządów z województwa podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Istotądrugiego dnia konferencji  były dwie debaty, w których uczestniczyli  goście z zagranicy m.in. Pan Marcin Zieniewicz- Konsul RP we Lwowie, Pan Bengt-Olle Andersson - reprezentujący organizację OresundDirekt w Szwecji, Pani Anna Winkler - przedstawicielka Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych,Pan Dusan Demcak - Wójt Gminy Zlatábaňa,Pan JánHolodňák - Burmistrz Miasta Svidnik, Pan Jozef Polačko - Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Słowacja-Północ, przedstawiciele polskich instytucji -Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Departamentu Programów Europejskich WWPE, Pan Antoni K. Kamiński - Prezydent Fundacji EDUCARE ET SERVIRE / Dyrektor ESNTiT, Pan Maciej Druto - Business Development Manager, SAS Institute, Pan Zenon Kosiński - z Kancelarii Doradczej SYNERGIA, reprezentant samorządu - Pan Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia oraz reprezentant środowiska akademickiego dr Krzysztof Kaszuba - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie.

Podczas  dyskusji prelegenci zaprezentowali  swoje doświadczenia z zakresu współpracy międzynarodowej, przedstawili rozwiązania sprzyjające nawiązywaniu partnerstw międzynarodowych m.in. poprzez projekty ponadnarodowe dofinansowane ze środków UE, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego samorządów, a także omówiono wyzwania, kierunki oraz konkretne koncepcje współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych po 2013 roku.

Konferencja spotkała się z uznaniem gości konferencji, a panele dyskusyjne były znakomitą okazją do zadawania pytań do specjalistów oraz otrzymania praktycznych wskazówek i rekomendacji. (Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.)

 


13 listopada 2012

Kondolencje

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 11 listopada 2012 r.  w wieku 60 lat zmarła  Ś.P. Ewa SKUPNIK - Mama Pani Agnieszki Kudroń - Dyrektora Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z tej okazji społeczność Fundacji Educare et Servire - Zarząd Fundacji, Grono Pedagogiczne i Pracownicy oraz Słuchacze DUTW  składają szczere wyrazy  żalu i współczucia Rodzinie Zmarłej.

 


23 października 2012

Marka Karpacka

W związku z realizacją projektu "Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy" Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przeprowadza cykl warsztatów, podczas których zostanie opracowana koncepcja strategii marki Karpackiej.

Pan Antoni Kamiński - Dyrektor ESNTiT / Prezydent EDUCARE et SERVIRE został poproszony jako ekspert o czynny udział i zaprezentowanie swojego punktu widzenia na turystyczny rozwój Euroregionu Karpackiego.

Warsztaty odbyły się podczas Study Tour po Podkarpaciu w dniu 22 października 2012 roku na trasie: Rzeszów-Sanok-Lesko-Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne-Przełęcz Wyżniańska-Cisna-Lesko-Sanok-Rzeszów.

 


20 października 2012

Historia Grodu Słowiańskiego w Stobiernej, jako „succes story”

W czasie  uroczystości w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Piotr Kamiński na prośbę Pani Profesor Małgorzaty Bednarczyk, Kierownik Katedry Zarządzanie w Turystyce UJ,  przedstawił zebranym profesorom i studentom historię Grodu Słowiańskiego w Stobiernej, jako  „succes story", potwierdzenie, że warto mieć marzenia i że w Polsce także „ dreams come true". (marzenia się spełniają).

 

(Kliknij aby pobrać tekst przemowy)


20 października 2012

Pióro Fundacji dla Pani Prof. Bednarczyk

Uroczyste wręczenie Pióra Fundacji dla Pani dr hab. Profesor Małgorzacie Bednarczyk, która była na początku „narodzenia" się pomysłu Grodu Słowiańskiego, jako promotor pracy magisterskiej Piotra Kamińskiego (2006-2007).

Wydarzenie to miało miejsce w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas jubileuszowej promocji absolwentów studiów podyplomowych Zarządzania organizacjami sportowymi oraz pierwszych w Polsce magistrów Zarządzania w sporcie i w turystyce.

 


1 październik 2012

Odznaki za zasługi dla turystyki

Wśród osób wyróżnionych Odznaką za Zasługi dla Turystyki przez Ministra Sportu i Turystyki i otrzymały to wyróżnienie z rąk Pani marszałek podczas Wojewódzkich obchodów światowego dnia Turystyki w Stobiernej 3 osoby od lat pracujące dla rozwoju turystyki jako liderzy Fundacji Educare et Servire, a także wykładowcy ESNTiT:

mgr Barbara Święch


mgr Paweł Kudroń


mgr Piotr Kamiński


Serdecznie Gratulujemy Państwu!!!
 
(Kliknij aby pobrać uzasadnienie przyznania Odznaki za Zasługi dla Turystyki)


1 październik 2012

 

„HATTRICK" w Stobiernej  - potrójne zwycięstwo w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej

 

W sobotę, 29 września, w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej, Gmina Dębica miały miejsce po raz pierwszy w historii powiatu dębickiego wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki na Podkarpaciu.
Przy pięknej pogodzie, na dziedzińcu repliki grodu słowiańskiego świętowali swój dzień przewodnicy turystyczni i górscy, dyrektorzy parków narodowych, prezesi stowarzyszeń turystycznych, właściciele hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych, którzy licznie przybyli do Stobiernej ze wszystkich stron Podkarpacia.

Pani Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wręcza statuetkę przyznaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Piotrowi Kaminskiemu - inicjatorowi i Kasztelanowi Grodu w Stobiernej.


Organizatorem uroczystości była Fundacja Educare et Servire, która na zlecenie zarządu woj. podkarpackiego i we współpracy z departamentem promocji i turystyki przygotowała i zrealizowała program tego niecodziennego wydarzenia.
Uroczystość otworzył, przywitał gości w Grodzie w Stobiernej, Antoni Kamiński, prezydent Fundacji Educare et Servire, przedstawiając Gościom krótką historię grodu, który jest działem wieloletniej współpracy Gminy Dębica i Fundacji Educare et Servire oraz Następnie, Pan Stanisław Rokosz, Wójt Gminy Dębica, gospodarz terenu uroczyście przywitał licznie przybyłych Gości z Podkarpaci i wojów w strojach historycznych, przybyłych na zaproszenie kasztelana grodu w różnych stron Polski.

Oficjalną część otworzyła swoim wystąpieniem Pani Anna Kowalska, wicemarszałek województwa podkarpackiego i jednocześnie prezes zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która podkreśliła istotne i realne znaczenie turystyki i znaczeniu Szlaku Słowiańskiego Dolina Wisłoki dla dalszego zrównoważonego ( ekologicznego ) rozwoju gospodarczego Podkarpacia. W swoim wystąpieniu Pani Anna Kowalska nawiązała do motta tegorocznego ŚDT :„Turystyka i zrównoważona energia - siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju".Wśród nagrodzonych „Odznaką za Zasługi dla Turystyki", przyznana przez Ministra Sportu i Turystyki są trzy osoby od początku współpracujące z Fundacją Educare et Servire :

Pani mgr Barbara Święch-Bober, Pan mgr Paweł Kudroń i Pan mgr Piotr Kamiński

Natomiast prawdziwego hattrick'u dokonał Pan Piotr Kamiński, kasztelan Grodu w Stobiernej i jego pomysłodawca, wiceprezes zarządu Educare Et Servire i b. menadżer ESNT i T , który był jedyna sobą która w Światowym Dniu Turystyki 2012 została wyróżnienia potrójnie:

 • Odznakę za zasługi dla turystyki od Ministra Sportu i turystyki,
 • Statuetkę Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • oraz Pióro Fundacji Educare et Servire


kliknij na zdjęciu aby obejrzeć fotorelację 50 zdjęć z uroczystości


10 czerwca 2012

Dnia 10 czerwca 2012 roku została podpisana umowa dzierżawy repliki Grodu Słowiańskiego w Stobiernej pomiędzy Gminą Dębica i Fundacja Educare et Servire. Gród w Stobiernej powstał za fundusze Gminy Dębica, jako pomysł Piotra Kamińskiego (temat jego pracy magisterskiej) i w oparciu o projekt architektoniczny opracowany w ramach projektu przygotowanego przez Fundacje Educare et Servire na zamówienie Gminy Dębica.

W imieniu Fundacji Educare et Servire Grodem w Stobiernej zarządza Pan Piotr Kamiński, który wraz ze swoim zespołem, codziennie przyjmuje w Grodzie Gości, zwłaszcza dzieci i młodzież, przekazując im wiedzę o historii Słowian a także o ich życiu i obyczajach w warunkach przypominających czasy sprzed 1000 i więcej lat.

Do oglądnięcia reportaży z "żywych" lekcji historii zapraszamy na stronę www.osadaslowianska.pl


6 marca 2012

Obrady Zarządu Klastra Turystycznego Doliny Wisłoki w siedzibie zarządu Fundacji Educare et Servire, 3 marca 2012,  od lewej : Paweł Kudroń, wiceprezes zarządu stowarzyszenia, Wilchelm Rzechonek z Warszawy i Czesław Leja - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie (członkowie zarządu). W spotkaniu wzięli również udział Jacek Kras - prezes zarządu stowarzyszenia i Antoni Kamiński - prezydent Educare et Servire, reprezentujacy Radę Programową Klastra. W trakcie obrad dyskutowano miedzy innymi kwestię zarejestrowania stowarzyszenia jako lokalnej organizacji turystycznej o nazwie Klaster Turystyczny Doliny Wisłoki.


22 grudnia 2011

kliknij aby powiekszyć


20 grudnia 2011


16 grudnia 2011

Powolanie Stowarzyszenia Klaster Turystyczny Doliny Wisłoki

W dniu 14 grudnia 2011 roku w Grand Resort w Chotowej zostało powołane Stowarzyszenie Klaster Turystyczny Doliny Wisłoki. Stowarzyszenie to zostało powołane na mocy uchwały 19-tu założycieli stowarzyszenia, reprezentujących różne środowiska i organizacje oraz samorząd terytorialny z obszaru dorzecza rzeki Wisłoki. W wyniku obrad założycielskiej grupy przyjęto statut Stowarzyszenia oraz wybrano organy statutowe, w tym 7-io osobowy zarząd w składzie Jacek Kras, Paweł Kudroń, Piotr Kamiński, Czesław Leja, Wilhelm Rzechonek, Szymon Rewerenda i Andrzej Słonowski, komisję rewizyjną oraz radę programową w skład której zostali wybrani, Andrzej Grygiel, prezes zarządu i właściciel GRAND Resort SPA w Chotowej, Antoni Kamiński, prezydent Fundacji Educare et Servire i Stanisław Lis, prezes zarządu F.M HEKTOR Sp. z o.o. Pierwszym prezesem zarządu Stowarzyszenia Klaster Turystyczny Doliny Wisłoki został wybrany Jacek Kras, a wiceprezesem zarządu, Paweł Kudroń.

Zarząd, od lewej stoją: Jacek Kras, Wilhelm Rzechonek, Szymon Rewerenda, Andrzej Słonowski, Paweł Kudroń, Piotr Kamiński, Czesław Leja

Celem Stowarzyszenia będzie wypracowanie konkurencyjnej pozycji dla regionu Doliny Wisłoki w celu lepszego wykorzystania potencjału regionu i szans, jakie powstają w wyniku zmieniającej się infrastruktury komunikacyjnej i społecznej. Prace przygotowawcze do założenia Stowarzyszenia Klaster Turystyczny Dolina Wisłoki prowadzone były przez kilka miesięcy przez zarządy Fundacji Educare et Servire z Dębicy, Firmy Marketingowej HEKTOR z Tarnowa i GRAND Resort SPA w Chotowej. Działania te zostały poprzedzane wieloletnią pracą zarządu Fundacji Educare et Servire, która konsekwentnie od 2004 roku promuje ideę Doliny Wisłoki - atrakcyjnego obszaru turystycznego z Szlakiem Słowiańskim Doliną Wisłoki, jako unikalnym produktem turystycznym, który jest autorskim pomysłem Fundacji Educare et Servire. Antoni Kamiński, prezydent Fundacji Educare et Service, składając gratulacje nowo wybranemu zarządowi Stowarzyszenia Klaster Turystyczny Dolina Wisłoki, wyraził nadzieję, że połączenie potencjału wielu ludzi i organizacji tej ziemi pozwoli na szybkie i skuteczne wypromowanie regionu Doliny Wisłoki, tj. zintegrowanego obszaru dorzecza rzeki Wisłoki, czyli powiatów zachodniej części woj. podkarpackiego: jasielskiego, dębickiego, mieleckiego, ropczycko sędziszowskiego oraz wschodnich powiatów woj. małopolskiego: tarnowskiego, gorlickiego i dąbrowskiego.

Paweł Kudroń prezentuje dokonania i misję Fundacji Educare et Servire proującej ideę Doliny Wisłoki od 2004 roku.

W spotkaniu założycielskim, jako obserwatorzy udział wzięli także przedstawiciele samorządu Gminy Czarna, wójt Gminy Czarna, Józef Chudy i sekretarz gminy Czarna, Stanisław Zieliński oraz Piotr Cynar, który reprezentował wicewojewodę podkarpackiego, Andrzeja Regułę, który z powodu ważnych obowiązków służbowych nie mógł osobiście wziąć udziału w spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Klaster Turystyczny Doliny Wisłoki, które miało miejsce właśnie na terenie Gminy czarna, na której położony jest ośrodek wypoczynkowo wczasowy GRAND Resort Spa w Chotowej.

Rada Programowa, od lewej: Stanisław Lis, Andrzej Grygiel, Antoni Kamiński.

Stowarzyszenie Klaster Turystyczny Doliny Wisłoki jest organizacją otwartą na wszystkich, którym jest bliska idea rozwoju regionu poprzez działania nakierowane na rozwój gospodarczy regionu oparty na usługach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych i wszelkich związanych z obsługa czasu wolnego Gości odwiedzających nasz region.

Piotr Kamiński prezentuje Szlak Słowiański Doliną Wisłoki, jako unikalny produkt turystyczny - autorski projekt Fundacji Educare.


26 października 2011

Program Mallorca 2012

Kliknij na plakacie aby przejść do strony Programu Mallorca


11 października 2011

Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

pragnę złożyć Szanownym Państwu,Nauczycielom, Słuchaczom

  i Pracownikom życzenia radości i satysfakcji

z uczestniczenia  w pięknej i potrzebnej misji kształcenia zawodowego nowych kadr

Życzę Państwu w to piękne święto Polskiej Edukacji,

aby Słuchacze i Absolwenci

Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki

byli rozpoznawani na rynku pracy, jako ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych

oraz dobrej postawie i chętnie przyjmowani

do pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

W imieniu własnym i Zarządu Fundacji

 

Antoni Kamiński

Prezydent Educare et Servire
Dyrektor Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki

 


10 października 2011

Prof. Thomas Mathia o "Influence et systems"

 

„Influence et systems" to tytuł nowej książki, której współautorem jest prof. Tomas Mathia z Francji, jeden z ekspertów zagranicznych Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki. Bardzo aktualna tematyka tej książki, jak czytamy w podtytule j  jest związana  z teorią wpływania i manipulacji.

Streszczając w kilku zdaniach swoją książkę prof. Mathia,  przekazał myśl zawartą w jej wstępie.

 

" ...Żyjemy w świecie gdzie wpływ, promienistości i  manipulacje , są praktykami życia prywatnego, zawodowego i publicznego.

To właśnie zaczynając od tego stwierdzenia została podjęta decyzja napisania tej książki.

Przedsięwzięcie..., aktor..., zaangażowane ... Nie ma dnia żeby te słowa nie były słyszane w naszych uszach.

Wpływy, promieniowanie, manipulacja, nie ma dnia żebyśmy nie obserwowali ich wpływu na nasze życie.

Mimo to ( że jesteśmy codziennie poddawani różnym wpływom i manipulowanie przez „wszechobecne"  media )  nie ma, jak dotąd  globalnego sytemu opisującego te procesy.

Autorzy tej interesującej książki, pochodzący z rożnych środowisk, posiadają doświadczenia z różnych dziedzin  i sprawdzenie metody opisanej w tej książce. „Influence et systems" jest to kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy w sytuacjach skomplikowanych, mają  potrzebę  reagować odpowiedzialnie i rozsądnie, wiedząc że pozostają pod wpływem „zamierzonej bądź niezamierzonej" manipulacji.

Książka „Influence et systems", zdaniem jednego z jej autorów, prof. Tomasa Mathia  - eksperta Fundacji Educare et Servire  -  jest skierowana do różnych grup i środowisk społecznych, zarówno do rządzących państwami, przedsiębiorców i samorządów, jak również do rodzin, stowarzyszeń i indywidualnych ludzi.

 


6 lipca 2011

Część I - Program Mallorca 2011 - Reportaż TV [HQ]


Część II - Program Mallorca 2011 - Reportaż TV [HQ]


 

Słuchacze i Absolwenci Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy już po raz szósty uczestniczyli  w wyjątkowym eksperymencie edukacyjnym "Hotel-Szkoła" organizowanym przez nasze Centrum Przedsiebiorczości. Przekazujemy w Państwa ręce film, w którym możecie zobaczyć, w jaki sposób Centrum Przedsiębiorczości Fundacji Educare et Servire we współpracy z siecią hoteli EDEN na Majorce realizuje praktyczną naukę atrakcyjnych zawodów: kelner, kucharz, pokojówka, w warunkach realnej firmy hotelarskiej i co tym mówią Wasze Koleżanki i Koledzy, beneficjenci i uczestnicy Programu, który nazywamy Programem Mallorca.

 


10 kwietnia 2011

 

Ruszył kurs Hotel-Szkoła w ramach Programu Mallorca 2011

W dniu 30 marca rozpoczęła się kolejna edycja unikatowego kursu kształcenia zawodowego  „Hotel-Szkoła" realizowanego przez firmę partnerską EDEN HOTELS dla Uczestników Programu Mallorca 2011 rekrutujących się spośród Słuchaczy i Absolwentów Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki.

 

Przez najbliższe 4 tygodnie 96 osób będzie Uczestniczyć  w serii zajęć obejmujących ponad 350 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w specjalnie dla nich uruchomionym hotelu EDEN PLAYA**** pod okiem wykładowców i trenerów realizujących autorski program przygotowany przez Wyższą Szkołę Turystyki na Balearach. W pierwszej fazie kursu Uczestnicy poznając tajniki zawodów związanych z obsługą hotelarską będą świadczyć sobie nawzajem usługi, po czym w drugiej połowie kursu hotel zostanie uruchomiony dla klientów zewnętrznych - gości z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Hiszpanii.

Piąta już edycja kursu stanowi przykład wyjątkowego trybu realizacji procesu szkoleniowego, zakładającego praktyczną naukę zawodu poprzez pracę z realnym klientem wewnętrznym i zewnętrznym, wspartą podbudową teoretyczną w zakresie zawodowym i językowym. Uczestnicy kursu z lat poprzednich mają ponadto okazję wzięcia udziału w kształceniu na wyższym poziomie, zaś wyselekcjonowane osoby wezmą dodatkowo udział w wydzielonym kursie „Młodzi przedsiębiorcy", stanowiącym wstęp do szeroko rozumianej przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych i około turystycznych.

 


9 kwietnia 2011


Rocznica katastrofy smoleńskiej

Tragiczna śmierć Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Marii Kaczyńskiej, jego małżonki oraz ponad 90 osobistości życia publicznego Polski, członków polskiej delegacji, udającej się do Katynia na uroczystości, związane z 70-ą rocznicą mordu ponad 20 tys. oficerów Wojska Polskiego i innych przedstawicieli elity polskiego narodu w 1940 r., pogrążyła w głębokiej żałobie całą Polskę i tysiące ludzi na całym świecie.

Także cała społeczność Fundacji Educare et Servire oraz Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, nauczyciele, słuchacze i pracownicy, łączymy się w głębokim żalu i współczuciu dla wszystkich rodzin i najbliższych, którzy tragicznie zginęli w katastrofie lotniczej w pobliżu Smoleńska rankiem 10 IV 2010.

Mamy nadzieję że ta ogromna ofiara, która  zatrzymała na kilka dni bieg codziennych wydarzeń w naszym kraju, stanie się "kamieniem węgielnym" w nowej historii Polski i pozwoli na przebudzenie się wielu Polaków, ukazując dobitnie jak bliska i ważna jest postawa i cechy skromnego na co dzień człowieka, który swoją konsekwentnym działaniem zasłużył sobie na miano wielkiego Polaka i patrioty.

Inną wartością, którą widać w ostatnich dniach jest zmiana relacji Rosjan i Polaków. Wydaje się, że ta wielka ofiara złożona na ołtarzu w służbie dla ojczyzny przez 96 polskich patriotów w smoleńskim lesie, tuż koło Katynia, przyczyni się do otwarcia nowych kart naszej wspólnej historii - zrozumienia i lepszej współpracy pomiędzy Polską i Rosją.

Obecne fakty, reakcja świata a przede wszystkim królewski hołd jaki oddaje od kilku dni w Warszawie i całej Polsce olbrzymia liczba Polaków uświadamia nam wszystkim, jak szlachetnym i skromnym zarazem człowiekiem oraz cenionym przez wielu mężem stanu był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Profesor Lech Kaczyński.


Antoni Kamiński 

Kwiecień 2011.

 

 

 


13 Stycznia 2011


Szanowni Państwo,

Pragnę się podzielić z Państwem na progu Nowego Roku
pięknym i niemalym dorobkiem

 Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i
Europejskiego Klubu Sportowego ESNTiT,

 ktorych dzialność na codzień pozostaje nieco w cienu
głównych "aktorów" działalności Fundacji Educare et Servire,

jakimi są

 Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki
oraz
Centrum Przedsiębiorczości Educare et Servire
.

 

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informuję Państwa, że sukcesy Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Europejskiego Klubu Sportowego ESNTiT  są naprawdę znaczace i możecie się Państwo o nich przekonać, zapoznajac się z treścią załączonych sprawozdań, ktore otrzymałem właśnie od Pani mgr Agnieszki Kudroń, dyrektora DUTW  i Pana mgr Bogumila Bogacza, dyrektora EKSu.

Niniejszym składam sedeczne gratulacje zarówno Pani Agnieszce Kudroń, jak i Panu Bogumiłowi Bogaczowi i życzę,aby rok 2011 przyniósł im wiele radości i satysfakcji z nowych osiagnięć w realizacji misji Fundacji Educare et Servire, którą jest wspieranie aktywnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu, zarówno ludzi młodych jak i pokolenia seniorów.

Dziękując im za konsekwentną i profesjonalnie realizowaną działaność, która przyczynia się także do wzmocnienia dobrego wizerunku Fundacji i Szkoły w opini publicznej nszego regionu, życzę, aby także ich dobre imię i działanie bylo znane coraz szerszej rzeszy mieszkańców Dębicy i okolic - uczestników bogatej oferty Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  i Europejskiego Klubu Sportowego ESNT i T.

Dziękując Pani Agnieszce Kudroń i Panu Bogumiłowi Bogaczowi oraz Pani Grażynie Szarek, której osoba łączy się nierozwrwalnie z działaniem EKSu pragnę podkreślić, że obie te dzialności DUTW i EKS traktuję, jako szczególny dar od losu, a jednocześnie jako autentyczną i dobrą promocję  dla Fundacji i Szkoły

z wyrazami szacunku

Antoni Kamiński
Prezydent Fundacji i Dyrektor ESNT i T

 

Kliknij tutaj aby pobrać Sprawozdanie z działalności DUTW za rok 2010 (format PDF)


21 Grudnia 2010

20 Grudnia 2010


 


 

SZLACHETNA PACZKA 2010

 

Słuchacze Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz kolejny hojnie zaznaczyli swój udział w tegorocznej edycji akcji "Szlachetna Paczka". Zebrane przez nich dary pozwoliły zaspokoić potrzeby jednej z wielodzietnych rodzin Podkarpacia, wytypowanej przez Agnieszkę Kudroń, dyrektora DUTW, inicjatorkę akcji.

Dnia 17 grudnia - po dokonaniu ostatnich zakupów z wcześniej przekazanej listy - udało się zapakować wszystkie prezenty, a zajęły one aż 25 różnej wielkości paczek i kartonów. W bieżącej edycji akcja pakowania paczek przebiegła bardzo sprawnie dzięki pomocy Słuchaczy ESNTiT: Marioli Łagowskiej, Agnieszki Pytel, Michała Siwuli, Michała Wielgusa i Piotra Wiktora, którzy w ten sposób złożyli dar dla obdarowanej rodziny w postaci swojej pracy. W podobny sposób akcję wsparli Agnieszka Jamróz, członek Zarządu Fundacji oraz jej mąż Aleksander, przewożąc paczki do centrum logistycznego akcji w Ropczycach. W ten sposób w już 20 grudnia obdarowana rodzina mogła otrzymać prezenty.


Zarząd Fundacji i Dyrekcja DUTW składa serdeczne podziekowania wszystkim, którzy swoją hojnością i pracą zechcieli uczestniczyć w radosnym akcie wspierania bardziej potrzebujących. Wyrazy wdzięczności od obdarowanej rodziny, radość dzieci, które otrzymały wymarzone prezenty, świadomość, że przy odrobinie zaangażowania można uprzyjemnić innym okres Świąt - niech będą dla wszystkich uczestników akcji najwiekszą nagrodą.

pkudron

 


8 Grudnia 2010


CLAUSURA POLONIA 2010

W dniach 23-29 listopada miała miejsce wizyta w Polsce 14-stu przedstawicieli sieci hotelarskiej EDEN HOTELS z Majorki. Podstawowym celem wizyty było wspólne przygotowanie uroczystego zamknięcia tegorocznej edycji Programu Mallorca, połączone z otwarciem kolejnego, 6 okresu współpracy.

Tegoroczne zamknięcie sezonu o nazwie "CLAUSURA POLONIA 2010" odbyło się dnia 27 listopada 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym "GRAND" w Chotowej i przyjęło fromułę dwóch niezależnych wydarzeń: otwartego dla publiczności spotkania "GOTUJ SIĘ DO TAŃCA", oraz zamkniętego tylko dla osób związanych z Fundacją i jej strukturami (ESNTiT, DUTW, CP) WIECZORU ANDRZEJKOWEGO.

Impreza "GOTUJ SIĘ DO TAŃCA" została przeprowadzone w formule otwartej zabawy, i składała się z 3 aktów:

- części pierwszej informującej o Programie Mallorca i działalności Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki,

- pokazów kulinarnych barmańskich połączonych z degustacjami potraw kuchni hiszpańskiej, przygotowanymi i serwowanymi przez Uczestników Porgramu pod okiem hiszpańskich szefów kuchni i restauracji,

- konkursu tańca dla amatorów z pila nagród w wysokości 10 tys. PLN, przeprowadzonym przez jury pod przewodnictwem Grzegorza Citko, tancerza i choreografa, mistrza Polski w tańcach latynoamerykańskich, wicemistrza Polski w kombinacji 10 tańców oraz wicemistrza Polski w Show Dance, jednego z choreografów programu „You can dance".   

Nagrodę główną w konkursie tańca, w postaci 1-tygodniowego pobytu dla 2 osób na Majorce w sezonie 2011, o wartości ok. 8 tys. PLN,  ufundowaną przez wspólnie przez EDEN HOTELS Fundację "wytańczył" Michał Baran z Dębicy. Na dalszych premiowanych nagrodami miejscach znaleźli się: Urszula Surowiec - miejsce drugie oraz para Magdalena Skowyra i Mateusz Miela - na miejscu trzecim. Ponadto jury postanowiło przyznać osobne wyróznienie dla Katarzyny Kiwior, zaś Nagrodę Publiczności zdobył najmłodszy uczestnik konkursu, 7-letni Patryk Darłak.

Głównemu zwycięzcy przypadł takze w udziale Puchar przyznany przez Wójta Gminy Czarna - Józefa Chudego. Fundatorem nagród II i III stopnia był OWS GRAND w Chotowej oraz Biuro Podróży AN-TUR-JA z Dębicy, zaś nagrodę publiczności ufundowała firma EXTREME EVENTS, odpowiedzialna za przeprowadzenie imprezy.   

Spotkanie swoimi występami artystycznymi uświetnili: dziecięcy zespól tańca "Groszki" z Dębicy, prowadzony przez Panią Elżbietę Bodziany, drugiego jurora konkursu, oraz Klaudia Surdel, wokalistka, słuchaczka ESNTiT. Na zakończenie zaproszeni goście oraz publiczność w liczbie około 400 osób mieli okazję zobaczyć zaprezentowany przez hiszpańskich gości pokaz przygotowania magicznego napoju - queimady - wywodzącego się z kultury celtyckiej, z terenów dzisiejszej Galicji w Hiszpanii. Imprezę zakończył kilkumintowy pokaz sztucznych ogni.

Druga część imprezy - Wieczór Andrzejkowy dla Wykładowców i Słuchaczy ESNTiT, DUTW oraz beneficjentów CP - poprzedziło wręczenie dyplomów i wyróżnień dla Uczestników Programu Mallorca 2010. W następującej później uroczystej kolacji, przygotowanej przez Hiszpanów z udziałem Uczestników Programu, oraz trwającej do rana zabawie wzięło łącznie udział około 140 osób.Zapraszamy  do obejrzenia prezentacji zdjęć z tegorocznej edycji "CLAUSURA POLONIA" - Uwaga! Prezentacja zajmuje 50mb i przy wolnym łączu pobranie jej może zająć nawet kilkanaście minut - do oglądniecia prezentacji nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Kliknij na obrazku powyżej aby pobrać Prezentację.

pkudron
7 Grudnia 2010


Skan artykułu z OBSERWATORA LOKALNEGO - kliknij aby powiększyć


1 Grudnia 2010Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Słuchacze i Absolwenci Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki,Słuchacze Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pracownicy Fundacji Educare et Servire

Pragnę w imieniu własnym i  Zarządu Fundacji Educare et Servire serdecznie podziękować Państwu, którzy reprezentowaliście całą Społeczność Fundacji, za Waszą obecność i udział w uroczystym zakończeniu 5-tej edycji Programu Mallorca, które odbyło się 27 listopada 2010 w OWS Grand w Chotowej, a które zaszczycili także swoim udziałem nasi znakomici Goście i Przyjaciele zarazem, przedstawiciele sieci EDEN Hotels na Majorce.

Antoni Kamiński
 
Prezydent Fundacji EDUCARE et SERVIRE
i Dyrektor Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki

Kliknij tu aby pobrać Podziękowanie dla osób, które swoją obecnością zaszczyciły uroczystośc 27 listopada w Chotowej oraz osób zaangazowanych w jej przygotowaniu

Kliknij tu aby pobrać tekst przemówienia Piotra Kamińskiego podczas uroczystego zakończenia 5-tej edycji Programu Mallorca w OWS Grand w Chotowej 27 listopada, 2010 r.


13 Listopada 2010


 

(kliknij na obrazkach aby powiększyć)


1 Listopada 2010


 

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 30 października 2010 r.  w wieku 86 lat zmarła  Ś.P. Felicja KAMIŃSKA - Matka Pana Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Fundacji EDUCARE et SERVIRE i Dyrektora Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy.

Z tej okazji społeczność Fundacji Educare et Servire - Zarząd Fundacji, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy i Słuchacze ESNTiT składają szczere wyrazy  żalu i współczucia Rodzinie Zmarłej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14:00 w dniu
2 listopada 2010 r. w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Dębicy.

Wspomnienie o Ukochanej Mamie Felicji Kaminskiej spisane przez Antoniego Kamińskiego
Kliknij link powyżej any pobrać wspomnienia jako plik PDF

 

9 PAŹDZIERNIKA 2010


Otwarcie naboru

 

W dniu dzisiejszym zostaje uruchomiony Program Mallorca 2011, unikatowy program praktyk i staży zagranicznych, organizowany przez struktury Fundacji - Centrum Przedsiębiorczości i Europejską Szkołą Nowych Technologii i Turystyki w partnerstwie z firmą hotelarską EDEN HOTELS i Wyższą Szkołą Turystyki na Balearach.

 


Program umożliwia Uczestnikom udział w kursach zawodowych związanych z branżą hotelarską (kelner, kucharz, pokojówka), które realizowane są w pierwszej fazie w Polsce, potem na Majorce. Osoby które ze skutkiem pozytywnym przejdą kwalifikacje - mają szansę wyjazdu do fazy głównej Programu, podczas której odbędą staż podczas sezonu w firmie Partnera w okresie 2-6 miesięcy, otrzymując wynagrodzenie wg stawek przewidzianych prawem w wysokości około 1,2 tys. EUR netto miesięcznie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie oraz  zapoznaniem się z informacjami o szczegółach Programu zapraszamy do wizyty na stronie: http://forum.esntit.pl/viewtopic.php?t=736, gdzie w temacie Program Mallorca 2011 znajdziecie Państwo informacje o dalszym trybie postepowania.

pkudron
28 WRZEŚNIA 2010


AKTYWNOŚĆ NGO W PROCESIE BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Dnia 27 września 2010 roku w Urzędzie Miasta Dębica odbyła się konferencja podsumowująca realizację przez Miasto Dębica projektu pt. "Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej". Prezydent Fundacji, Antoni Kamiński, na zaproszenie władz miasta wygłosił referat pt. "Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego - budowanie partnerstw lokalnych w Dębicy", w którym w opraciu o światowe i krajowe przykłady nakreślił wyzwania oraz potencjalne mozliwości maksymalizacji efektu synergicznego wynikającego z szeroko rozumianego partnerstwa poszczególnych sektorów życia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów aktywności organizacji pozarządowych, z ekonomią społeczną na czele.


Udział przedstawicieli Fundacji - Antoniego Kamińskiego i Pawła Kudronia - w tym spotkaniu stanowił jednocześnie zwieńczenie aktywnego uczestnictwa naszej organizacji w seminariach i konferencjach organizowanych w latach 2009-2010 przez Urząd Miasta w ramach realizacji opisanego projektu.

pkudron

20 WRZEŚNIA 2010


Wycieczka DUTW "Szlakiem inkaskiej legendy w Polsce"

Dnia 18 września b.r. odbyła się wycieczka Słuchaczy Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pieniny, będąca inauguracją kolejnego roku działania DUTW, z udziałem 32 Słuchaczy pod przewodnictwem Agnieszki Kudroń, dyrektora DUTW. Zgodnie z ideą łączenia każdej aktywności z nową wiedzą o świecie, wycieczka rozpoczęła się prelekcją na temat historii związków rodu Benesz-Berzeviczy, rządców zamku w Niedzicy, z ostatnimi przedstawicielami Państwa Inków oraz wynikającej stąd legendy-hipotezy o ukryciu w Polsce częsci skarbu Inków. Prelekcję tę podczas przejazdu w Pieniny wygłosił Paweł Kudroń - z wykształcenia historyk.


Program wycieczki obejmował wizytę i zwiedzanie zamku "Dunajec" w Niedzicy, przejazd gondolami przesz Zalew Czorsztyński pod zamek w Czorsztynie, wizytę w Szczawnicy-Zdroju wraz z możliwością wyjazdu na Palenicę, wspólny obiad oraz przejazd i spacer wąwozem Homole. Niestety, ze wględu na porę roku nie udało się dostać do zamku Tropsztyn, także związanego z legendą inkaską.

Wycieczka była też okazją do wprowadzenia w życie DUTW nowego pracownika sekretariatu - Pani Ewy Nowak, magistra socjologii.

pkudron

16 WRZEŚNIA 2010


Wizytacja Programu Mallorca 2010

W dniach 12-16 września 2010 roku miała miejsce kolejna robocza wizyta przedstawicieli Fundacji w osobach Antoniego Kamińskiego i Pawła Kudronia w siedzibie Partnera Programu Mallorca - EDEN HOTELS. Celem wizyty było omówienie metodyki zakończenia bieżącego sezonu wraz z jego wstępnym podsumowaniem, dokonanie wstępnego planu oficjalnego zamknięcia sezonu oraz nakreślenie zasad współpracy na nadchodzący rok.


W ciągu kilku spotkań udało się ustalić terminy i skład osobowy poszczególnych grup kończących udział w Programie (aktualnie na wyspie pozostaje nadal 87 osób), zarysować plan wizyty w Polsce przedstawicieli EDEN HOTELS w liczbie 12-14 osób w dniach 22-29 listopada 2010, ustalić datę i przebieg uroczystości oficjalnego zamknięcia sezonu - CLAUSURA POLONIA - na dzień 27 listopada, w Hotelu Grand w Chotowej oraz przygotowac terminarz kolejnego, szóstego roku współpracy.
Ponadto przeprowadzono grupowe oraz indywidualne spotkania z Uczestnikami, pozwalające na wymianę ocen i poglądów, jak również dające mozliwośc interwencji w zakresie próśb i problemów indywidualnych.

pkudron

13 WRZEŚNIA 2010


VII Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Forum III Wieku

W dniach 10-12 września 2010 roku przedstawiciele Fundacji w osobach: Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Fundacji, Agnieszki Kudroń - Dyrektora Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pawła Kudroń - Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości wzięli udział w "VII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum III Wieku", organizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu-Krynicy. Przebieg konferencji obejmował uczestnictwo w XX Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz obrady główne konferencji.


Zgodnie z deklaracją złożoną rok wcześniej Fundacja przedstawiła do rozpatrzenia projekt "Apelu przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku w sprawie zwiększenia dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce w zakresie ich działalności statutowej w perspektywie budżetowej Wspólnot Europejskich na lata 2014-2020" - formalnego dokumentu przygotowanego przez Pawła Kudronia.

Celem tego apelu jest zwrócenie uwagi najwyższych władz Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej na brak możliwości finansowania bieżącej działalności Uniwersytetów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stoi w sprzeczności z celami Unii w zakresie aktywizacji osób starszych. Dysonans ten można jednak zlikwidować poprzez odpowiednie zaplanowanie wydatkowania środków w nowej perpsektywie budżetowej na lata 2014-2020. Zamierzeniem głównym jest poparcie apelu przez jak najszersze grono uczestników Uniwersytetów z całej Polski, których już dziś jest około 100 tys., aby w listopadzie 2010 roku można było apel przekazać adresatom.
Apel został przyjety przez Uczestników Forum, zaś sterowania procesem zbierania podpisów podjęła się Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Treść apelu jak również wzór listy podpisów do apelu do pobrania poniżej.
Podpisane listy można odsyłać na adres:
Dębicki UTW, Rynek 21, 39-200 Dębica.

pobierz: Apel w sprawie zwiększenia dostępności środków EFS dla UTW
pobierz: Wzór listy podpisów do apelu

      

3 WRZEŚNIA 2010


Dębicki emeryt na równi z młodymi?

Zapytaliśmy grupę dębiczan w wieku 20 - 40 lat jaki jest ich obraz osoby starszej, przebywającej na emeryturze. Ponad sześćdziesiąt procent badanych odpowiedziało, że są to ludzie niesprawni fizycznie i schorowani. Tylko dwadzieścia procent respondentów postrzegało emerytów jako ludzi sprawnych fizycznie i mogących nadal pracować zawodowo. Pozostali uważali, że główną aktywnością, jaką mogą przejawiać emeryci, jest zajmowanie się wnukami.

Wciąż jest to jeden ze stereotypów, który pokutuje nie tylko w naszym regionie, ale także w społeczeństwie. Nierzadko uważa się, że emeryci są oderwani od rzeczywistości, niepożyteczni i stanowią problem. A jak jest naprawdę? Ludzie starsi - choć mają inne potrzeby niż osoby młode - wciąż chcą się czuć przydatni. Wielu z nich nadal chciałoby pracować, nie tylko aby uzyskać dodatkowe dochody, ale także w celu aktywnego podtrzymania swojej sprawności fizycznej i intelektualnej.

czytaj dalej...


Grupa Słuchaczek Opiekunki Środowiskowej  z mgr Elżbietą  Zydroń - opiekunem kierunku - (z bukietem kwiatów) i mgr Magdaleną Szul  - Koordynatorem ESNTiT z prawej


30 LIPCA 2010
29 CZERWCA 2010


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE IV ROKU DZIAŁALNOŚCI
DĘBICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU DUTW


W dniu 28 czerwca 2010, w Domu Kultury Śnieżka obylo się uroczyste zakończenie IV roku działności Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani mgr Agnieszka Kudroń, dyrektor DUTW, wręczyła stutentom DUTW 78 dyplomów ukończenia kolejnego roku zajęć oraz 24 certyfikaty ukończenia kursu komputerowego, 6 certyfikatów ukończenia kyrsu jęzuka angielskiego, oraz 12 certyfikatów ukoćzenia kursu florystycznego.

Za zasługi w stworzeniu kompleksowej oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturalnej dla Seniorów Dębicy i okolic Pani Agnieszka Kudroń otrzymała z rąk Antoniego Kamińskiego, prezydenta Fundacji Educare et Servire specjalne wyróżnienie w postaci "Pióra Fundacji" przyznawanego osobom zasłużonym dla Fundacji. Uroczystość uświetnił koncert otwarty w wykonaniu dębickich artystów śpiewajacych i recytujacych polskie utwory przy akompaniamencie pianisty grającego wspaniałe utwory Fryderyka Chopina.

Pani Agnieszka Kudroń w czasie uroczystego zakończenia IV roku akademickiego DUTW

W pierwszym rzędzie przybyły na zakończenie za-ca burmistrza Dębicy Pan Andrzej Reguła wraz z małżonka

Sala DK Śnieżka wypełniona studentami DUTW


12 CZERWCA 2010


WYKŁAD DUTW


11 czerwca 2010 w gościnnej auli LO im Króla Władysława Jagiełły odbył się kolejny wykład dla Słuchaczy - Studentów Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który służy Seniorom z Dębicy i okolic powiatu dębickiego nieprzerwanie już 4 lata. Kompleksowa oferta zagospodarowania wolnego czasu w zakresie edukacji, rekreacji a także kultury cieszy się sporym i rosnącym zainteresowaniem Pań i Panów, którzy dzięki DUTW w interesujący sposób mogą wspólnie i aktywnie nadal uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej.

Na zdjęciu Pani mgr Agnieszka Kudroń, pomysłodawca i dyrektor DUTW wraz z grupą studentów, którzy z uwaga słuchają informacji przekazywanych przez Panią Agnieszkę.

Wykład 11 czerwca 2010 roku prowadziła Pani mgr Magdalena Koczaj - Kizor, wiceprezes Stowarzyszenia "Nowy Dom", która dzieliła się z słuchaczami DUTW swoim doświadczeniem w pracy na rzecz pomocy rodzinie i dzieciom na przykładach rodzin zastępczych i domów dziecka.


12 MAJA 2010


Szanowni Państwo,


Z przyjemnością polecamy Państwu spędzenie najbliższej niedzieli, 16 maja,  w Berdechowie, (przysiółku wsi Brzeziny),  gdzie 16 maja, od godziny 10-tej rano zaledwie 25 km do Dębicy już po raz 6-ty będzie miała miejsce Inscenizacja Historyczna ATAK MORAWIAN NA WIŚLAN.

Organizatorami tej imprezy są znane nam osoby :

 • Pani Barbara Święch, od 2 lat także nauczycielka w ESNTiT, która reprezentuje również Gminę Wielopole Skrzyńskie
 • Pan Piotr Kamiński,  pomysłodawca budowy repliki grodu w Stobiernej,  który już po raz 6-ty zaprosił do udziału około 100 autentycznych wojów z całej Polski i poprowadzi ich do boju

Impreza ta gromadzi corocznie wiele setek, a nawet tysięcy gości i jest szczególną atrakcją dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mamy nadzieję, że pogoda, podobnie, jak w poprzednie lata również dopisze, czego zarówno Organizatorom, jak i Gościm serdecznie życzymy.

Kliknij na plakat aby powiększyć

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki wydarzenie to stało się częścią projektu pt. „Wytyczenie, znakowanie i promocja rowerowego Słowiańskiego Szlaku Doliny Wisłoki". Wniosek został przygotowany przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną we współpracy z Fundacją Educare et Servire, Miastem i Gminą Dębica, Gminami: Wielopole Skrzyńskie, Jasło i Przecław, Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki a także Magurskim Parkiem Narodowym i MKS Dębica.


15 KWIETNIA 2010


Tragiczna śmierć Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Marii Kaczyńskiej, jego małżonki oraz ponad 90 osobistości życia publicznego Polski, członków polskiej delegacji, udającej się do Katynia na uroczystości, związane z 70-ą rocznicą mordu 20 tys. oficerów WP i innych przedstawicieli elity polskiego narodu w 1940 r., pogrążyła w głębokiej żałobie całą Polskę i tysiące ludzi na całym świecie.

Także cała społeczność Fundacji Educare et Servire oraz Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, nauczyciele, słuchacze i pracownicy, łączy się w głębokim żalu i współczuciu dla wszystkich rodzin i najbliższych, którzy tragicznie zginęli w katastrofie lotniczej w pobliżu Smoleńska rankiem 10 IV 2010.

Mamy nadzieję że ta ogromna ofiara, która  zatrzymała na kilka dni bieg codziennych wydarzeń w naszym kraju, stanie się "kamieniem węgielnym" w nowej historii Polski i pozwoli na przebudzenie się wielu Polaków, ukazując dobitnie jak bliska i ważna jest postawa i cechy skromnego na co dzień człowieka, który swoją konsekwentnym działaniem zasłużyła sobie na miano wielkiego Polaka i patrioty.

Inną wartością, którą widać w ostatnich dniach jest zmiana relacji Rosjan i Polaków. Wydaje się, że ta wielka ofiara złożona na ołtarzu służbie dla ojczyzny przez 96 polskich patriotów w smoleńskim lesie, tuż koło Katynia, przyczyni się do nowych dobrych kart zrozumienia i współpracy pomiędzy Polską i Rosją.

Obecne fakty, reakcja świata a przede wszystkim królewski hołd jaki oddaje od kilku dni w Warszawie i całej Polsce olbrzymia liczba Polaków uświadamia nam wszystkim jak wspaniałym i dobrym człowiekiem i cenionym mężem stanu wśród większości państw był Prezydent RP Profesor Lech Kaczyński.


Antoni Kamiński 

Kwiecień 2010.

 


26 LUTEGO 2010


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM
NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA SZKOŁY


Zarząd fundacji Educare et Servire, osoby prawnej prowadzącej Europejską Szkołę Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy, ogłasza otwarty konkurs na zastępcę dyrektora ESNTiT ds. dydaktycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe minimum II-stopnia,
 • aktualne kwalifikacje pedagogiczne,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • znajomość prawa oświatowego, ustaw i rozporządzeń dotyczących oświaty,
 • znajomość problematyki kształcenia zawodowego osób dorosłych, związanych z nim egzaminów zewnętrznych oraz praktyk zawodowych,
 • umiejętność pracy z oprogramowaniem MS OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie samodzielnego kierowania zespołem ludzkim lub procesem/projektem
Kliknij tu aby pobrać plik PDF ze szczegółami konkursu


20 LUTEGO 2010


Szanowni Państwo,

Inkubator Trzeciego Sektora działający w Stalowej Woli zaprasza na szkolenie pt.:
"Księgowość w NGO" , które odbędzie się w Dębicy w dniach:

1,2,3.03.2010

1.03.2010 w godzinach 9.00 - 15.00
2.03.2010 w godzinach 9.00 - 15.00
3.03.2010 w godzinach 9.00 - 15.00

Miejsce: Urząd Miasta w Dębicy
Osoba prowadząca: Joanna Leśniak

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg w NGO.
Szkolenie kierowane jest do osób pracujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w NGO.

Na szkoleniu będą poruszane m.in. takie zagadnienia jak:
 • Akty prawne regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych
 • Podstawowe akty prawne dotyczące podatków
 • Elementy polityki rachunkowości
 • Plan kont
 • Omówienie podstawowych dowodów księgowych występujących w księgowości
 • Dekretacja i księgowanie dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • Sprawozdania finansowe organizacji
W szkoleniu może wziąć udział max. 20 osób.
Zgłoszenia na szkolenie do dnia 25.02.2010 :
- elektronicznie (zeskanowane) na adres : info.fao@trzecisektor.org
- faxem na numer 015 642 50 92
Prosimy dodatkowo o dostarczenie na szkolenie podpisanych oryginalnych formularzy.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Inkubatory Trzeciego Sektora (ITS)- lepsze czasy dla NGO" i jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

" Organizacja uczestnika szkolenia dostarcza do ITS (pocztą, faksem, zeskanowane, osobiście ) podpisane i wypełnione przez organizację oraz osoby indywidualne załączniki do regulaminu rekrutacji (Załącznik do e-maila)
" Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i wysyła do organizatora szkolenia
" "Formularz zgłoszeniowy na szkolenie" należy przesłać faksem lub mailem (zeskanowany) do Biura ITS na co najmniej 5 dni przed szkoleniem.
" Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania organizatora szkolenia o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

" Rejestracja uczestników następuje według kolejności zgłoszeń

kliknij aby pobrać REGULAMIN

kliknij aby pobrać FORMULARZ

Osoby do kontaktu:
Tel./fax 015 642 50 92: Wioletta Maziarz w godz. 8.00 -14.00


14 STYCZNIA 2010
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2009, DUTW po raz drugi zakończył pakowanie Szlachetnej Paczki.

Słuchacze zebrali 14 pudeł produktów żywnościowych, chemicznych, ubrań, butów, pościeli, zabawek, słodyczy i lodówkę, które trafiły do wcześniej wybranej rodziny. Akcja przeprowadzana przez Fundacje Wiosna z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a my zapewniamy, że warto w niej uczestniczyć.

Oto odpowiedź od organizatorów oraz obdarowanej rodziny:

Drogi Darczyńco,

Trudno jest wyrazić słowami całe dobro, które się wydarzyło. Mogę jedynie powiedzieć, że widziałem prawdziwą Gwiazdę Betlejemską. Widziałem nie jedną, ale wiele gwiazd. Widziałem je w oczach ludzi, którzy otrzymali SZLACHETNĄ PACZKĘ. Mam ten obraz pod powiekami, kiedy przymykam oczy czy próbuje zasnąć. Widzę oczy, iskrzące, często mieniące się barwami łez. Bardzo mocne światło.

SZLACHETNA PACZKA to wielki trud. Rozświetlony jednak gwieździstym niebem nadziei.

Dziękuję, to również dzięki Tobie.

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek


A OTO INFORMACJE ZWROTNE DOTYCZĄCE PREZENTU, JAKI DUTW PRZYGOTOWAŁ DLA RODZINY:

1) Jak się Państwu podoba PACZKA?

Paczka bardzo, bardzo się podobała. Dzieci cieszą się z zabawek, bo takich nigdy nie miały do tej pory. Mnie najbardziej przydadzą się pozostałe rzeczy, głównie żywność no i słodycze dla dzieci- w tym roku zawiesiliśmy wreszcie prawdziwe cukierki na choince, chociaż oczywiście nie zabawiły na niej długo . Najbardziej cieszę się z tych rzeczy, których używa się na co dzień, a na które nie można sobie u nas za często pozwolić a które szybko się zużywają- środki czystości przede wszystkim, także pościel. Największą niespodzianką jest oczywiście wspaniała lodówka, za którą dziękujemy szczególnie.

2) Co chcielibyście Państwo powiedzieć rodzinie, która przygotowywała dla Was PACZKĘ?

Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie otrzymane prezenty. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dużo ! Dzieci są wprost zachwycone prezentami, a zwłaszcza zabawkami i pudełkiem słodyczy. Dziękuję, gorąco dziękuję Wam!!! Wreszcie będą to szczęśliwe i radosne Święta i takie były. I o to chodziło !!!

No a reakcja na pudło słodyczy? "To jest chyba mój prezent...nie oddam nikomu". - to słowa małego Bartusia.


22 GRUDNIA 2009

18 GRUDNIA 2009


Konferencja "Szlak słowiański doliną Wisłoki"


W dniu 15 grudnia 2009 w hotelu SEZAM w Machowej odbyło się spotkanie organizacyjno - informacyjne na temat "Szlaku Słowiańskiego Dolina Wisłoki". Inicjatorami i organizatorami spotkania były Fundacja Educare et Servire oraz Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy.


17 GRUDNIA 2009


Wizyta delegacji z prowincji Ourense


W dniu 12 grudnia 2009 miała miejce wizyta delegacji Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (INORDE) z prowincji Ourense (Galicja) w Hiszpanii. Dyrektor INORDE - Jose Manuel Rodriguez wraz ze współpracownikami przyjechali do Dębicy spotkać się z Zarządem Fundacji Educare et Servire oraz Przedstawicielem Dębickiego Klubu Biznesu w celu omówienia współpracy i dalszych wspólnych projektów.
1 GRUDNIA 2009


Andrzejki DUTW


27 listopada 2009 w sali Cechu Rzemiosł odbyło się "Andrzejkowe" spotkanie Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


12 PAŹDZIERNIKA 2009


Otwarcie naboru do Programu Mallorca 2010

W dniu dzisiejszym zostaje uruchomiony Program Mallorca 2010, unikatowy program praktyk i staży zagranicznych, organizowany przez struktury Fundacji - Centrum Przedsiębiorczości i Europejską Szkołą Nowych Technologii i Turystyki w partnerstwie z firmą hotelarską EDEN HOTELS i Wyższą Szkołą Turystyki na Balearach.

Program umożliwia Uczestnikom udział w kursach zawodowych związanych z branżą hotelarską (kelner, kucharz, pokojówka), które realizowane są w pierwszej fazie w Polsce, potem na Majorce. Osoby które ze skutkiem pozytywnym przejdą kwalifikacje - mają szansę wyjazdu do fazy głównej Programu, podczas której będą zatrudniane w sezonie w firmie Partnera na okres 2-6 miesięcy, otrzymując wynagrodzenie wg stawek przewidzianych prawem w wysokości około 1 tys. EUR miesięcznie.
Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z informacjami o szczegółach Programu zapraszamy do wizyty na stronie: http://forum.esntit.pl/viewforum.php?f=30, gdzie w temacie Program Mallorca 2010 znajdziecie Państwo informacje o dalszym trybie postepowania. Jednocześnie informujemy, że w dniu 15 października, w najbliższy czwartek, odbędzie się spotkanie informacyjne przybliżające Program i jego etapy. Szczegółowe informacje o czasie i miejscu spotkania znajdą się wkrótce na wskazanym forum .
pkudron
24 WRZEŚNIA 2009


Wizyta przedstawicieli Fundacji na Majorce

W dniach 21-23 września b.r. miała miejsce robocza wizyta przedstawicieli Fundacji w osobach Antoniego Kamińskiego i Pawła Kudronia w siedzibie Partnera Programu Mallorca - Eden Hotels na Majorce. Celem wizyty było dokonanie wstępnego podsumowania bieżącego sezonu, korekta zasad wzajemnej współpracy z bankiem hiszpańskim oraz omówienie wizji i zasad współpracy na nadchodzący rok.

W ciagu kilku spotkań udało się ustalić, iż pomimo trudności ekonomicznych związanych z aktualną sytuacją kryzysową, Partnerzy podtrzymują wolę współpracy zarówno w fazie głównej Programu, jak również w zakresie kursu Hotel-Szkoła. Dodatkową radosną wieścią, jaka nadeszła do Firmy w tych dniach, było oficjalne pismo rządu Prowincji Baleary o nadaniu kursowi rangi oficjalnej.
Ponadto w toku wspólnych dyskusji zrodziła się idea przeprowadzenia oficjalnej gali zamknięcia sezonu 2009 na ziemi polskiej, w Dębicy. Wstępne ustalenia pozwalają wyrazić nadzieję, że w końcowych dniach listopada rewizytę w Polsce może złożyć 12-15 przedstawicieli Partnera, aby tutaj poprzez wspólną pracę z Uczestnikami Programu przygotować uroczystego podsumowania i zamknięcia tegorocznego sezonu.
pkudron
19 WRZEŚNIA 2009


DUTW zaczyna IV rok akademicki

W piątek 18 września 2009 w związku z piękną letnią letnią pogodą i dużą ilością przybyłych - na podwórku Fundacji - odbyły się "konsultacje" ze Słuchaczami DUTW w sprawie proponowanych nowości oraz przebiegu przygotowań do kolejnego roku akademickiego. Ustalono czym należy się zająć aby program DUTW odzwierciedlał chęci Słuchaczy. Wiemy już, ze będzie rozszerzony program zajęć komputerowych oraz języka angielskiego. Nadal będziemy proponowali zajęcia na basenie oraz ćwiczenia na sali gimnastycznej. Jako nowość zaproponowany została "Jesienny kurs Nordic Walking", w przygotowaniu - kurs florystyczny i komputerowej obróbki zdjęć.

Podjęta została także decyzja o celu corocznej jesiennej wycieczki integracyjnej - w tym roku będzie to Nałęczów - Kazimierz Dolny - Ujazd. Pogoda na 10 X - sobotę została zamówiona. Mamy nadzieję, że tak jak zwykle podczas wycieczek DUTW będzie wspaniała. Relacja z minionego roku akademickiego, szczegóły planu zajęć na nowy rok oraz zapisy do poszczególnych sekcji i kursów zostaną przekazane podczas

Spotkania Organizacyjnego,
2 października w Auli LO im. Wł. Jagiełły.


Wtedy również będzie można zapisać się na poszczególne zajęcia i kursy. Wstępne zapisy na wycieczkę możliwe są już w sekretariacie Fundacji.

19 WRZEŚNIA 2009


Uroczysta 15-sta Inauguracja Roku Szkolenego 2009/10 ESNTiT

Dnia 19 września 2009 roku w Panstwowej Szkole Muzycznej w Dębicy miała miejsce Uroczysta 15-sta Inauguracja Roku Szkolnego Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki połączona z obchodami 5-tej rocznicy powołania Fundacji Educare et Servire. W uroczystości - obok społeczności ESNTiT w osobach Dyrekcji, Wykładowców i Słuchaczy - wzieli także udział przedstawiciele władz w osobach Kazimierza Moskala, posła na Sejm RP, Władysława Bielawy, starosty dębickiego, Krzysztofa Krawczyka, zastępcy burmistrza Miasta Dębicy, Jana Borka, przewodniczącego Rady Miasta Dębica oraz Tadeusza Świątka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dębica.
Podczas uroczystości odczytano także okolicznościowe listy od członków Rady Fundacji Educare et Servire: ks. dr Wita Pasierbka oraz dr Stanisława Kmiecia

Głównym punktem Programu było uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Szkoły Absolwentom rocznika 2008/2009 oraz wręczenie indeksów licznie przybyłym na uroczystość nowym Słuchaczom. Dodatkowy element spotkania stanowiło wręczenie okolicznościowych statuetek - Piór Fundacji Educare et Servire - osobom, które w szczególny sposób przyczyniły sie do rozwoju organizacji w pierwszych 5 latach jej istnienia. Ponadto osobną część obchodów poświęcono 30-leciu działalności gospodarczej Fundatora i Prezydenta Fundacji, załozyciela i Dyrektora ESNTiT, przedsiębiorcy od 1979 roku - Antoniego Kamińskiego.

Uroczystość uświetnił koncert muzyki poważnej w wykonaniu młodych artystów - uczniów Szkoły Muzycznej.
pkudron
14 WRZEŚNIA 2009


VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum III Wieku

W dniach 10-13 września 2009 roku przedstawiciele Fundacji w osobach Agnieszki Kudroń - Dyrektora Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pawła Kudroń - Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości wzięli udział w "VI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum III Wieku", organizowanej przez Sądecki UTW oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Nowym Sączu-Krynicy. Przebieg konferencji obejmował uczestnictwo w XIX Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz obrady główne konferencji.

Szczególnym wkładem przedstawicieli Fundacji w przebieg Konferencji było złożenie formalnego wniosku o przygotowanie przez Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku dokumentu w formie petycji do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, aby w grantach finansowanych w ramach nowego budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata 2013-2020 za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programach dotyczących kapitału ludzkiego został wydzielony osobny priorytet dotyczący finansowania edukacji i aktywizacji osób starszych.W związku z faktem, iż ruch UTW w Polsce obejmuje na tę chwilę około 90 tys. osób, zaś zakłąda się, że w krótkim czasie może objąć ponad 100 tys., (co zgodnie z Konstytucją RP daje prawo inicjatywy ustawodawczej) jak również w powiązaniu z planowanymi na przyszły rok obchodami 35-lecia ruchu UTW w Polsce, postawiono wniosek, aby projekt dokumentu został przekazany do wszystkich UTW zrzeszonych w Federacji wraz z wzorem kart podpisów, co pozwoli na przyszłorocznym, VII Zjeździe UTW złożyć dokument wraz z podpisami 100 tys. osób
pkudron
12 LIPCA 2009


Wizyta dr Thomasa Mathia w Dębicy

Dnia 10 lipca 2009 roku na zaproszenie prezydenta Fundacji Educare et Servire odwiedził Dębicę dr Thomas Mathia, zagraniczny ekspert Fundacji http://www.educare.pl/strategiczni.html

Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie dr Thomas'a Mathia z Panem Pawłem Wolickim, burmistrzem miasta Dębicy. Tematem spotkania w dębickim ratuszu było rozważenie możliwości współpracy Dębicy z miastami regionu Rodan - Alps (Alpy, w południowo-wschodniej Francji), gdzie od ponad 40 lat mieszka i działa Pan Thomas Mathia. Podczas rozmów z zarządem Fundacji Educare et Servire dr Mathia potwierdził także możliwość nawiązania współpracy partnerskiej ESNTiT i Fundacji ze znaną szkołą gastronomiczną we Francji.

26 CZERWCA 2009


Zakończenie III roku działalności DUTW

Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył swój trzeci rok akademicki. Dnia 26 czerwca w DK Śnieżka odbyło się z tej okazji uroczyste spotkanie, podczas którego dokonano podsumowania działalności oraz rozdano okolicznościowe dyplomy 84 Słuchaczom DUTW. Wręczenia dokonali Antoni Kamiński - Prezydent Fundacji oraz Agnieszka Kudroń, Dyrektor DUTW. Podczas uroczystości wręczono także dyplomy uznania Wykładowcom prowadzącym poszczególne sekcje. Na zakończenie uroczystość uświetnił "Koncert muzyki wokalnej" w wykonaniu Młodzieżowej Akademii Sztuki Wokalno - Aktorskiej w Dębicy, pod kierownictwem Pani dr Alicji Płonki.
13 CZERWCA 2009


Program Mallorca 2009 w toku

Tegoroczna edycja Program Mallorca osiągnął swoją fazę główną, aktualnie Uczestniczy w niej 5 grup z łączną liczbą Uczestników - 70 osób, zaś w najbliższych tygodniach wyjedzie na Majorkę jeszcze 12 osób. Pomimo trudnej i stale się pogarszającej sytuacji ekonomicznej w Hiszpanii - Partner Fundacji, grupa hotelarska EDEN HOTELS kontynuuje Program odpłatnych praktyk i staży dla Beneficjentów Centrum Przedsiębiorczości.

W związku z tym w dniach 9-13 czerwca miała miejsce wizyta kontrolna Pawła Kudroń, dyrektora CP, na Majorce, związana z koniecznością omówienia bieżących spraw oraz zaplanowania działań na 2010 rok. Poniżej przedstawiamy kilka fotografii naszych Uczestników w pracy i po pracy, jak również zdjęcie ze spotkania przedstawiciela Fundacji z zarządem EDEN HOTELS.


8 CZERWCA 2009


Wycieczka "Bieszczadzkie zakamarki - odwieczne pogranicze kultur"

W dniach 6-7 czerwca odbyła się wycieczka Słuchaczy Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Bieszczadzkie zakamarki - odwieczne pogranicze kultur". Zgodnie z hasłem wycieczka stanowiła formę wykładu o przeszłości i teraźniejszości tych stron. Na trasie wycieczki znalazły się: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Komańcza z Klasztorem SS. Nazaretanek - miejscem internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Cisna, Wetlina, Przełęcz nad Berehami, Smolnik (dzień 1), Baligród, Krasiczyn, Przemyśl i Arboretum w Bolestraszycach (dzień 2).

Podróż, zorganizowana przez Agnieszkę Kudroń, Dyrektora DUTW, stanowiła wyjątkową okazję do poszerzenia wiedzy o tym regionie Polski, dając także Uczestnikom możliwość wzmocnienia więzi wzajemnych.

W wycieczce wzięli także udział przedstawiciele Zarządu Fundacji: Antoni Kamiński, Prezydent Fundacji wraz z żoną Teresą oraz Paweł Kudroń, Prezes Zarządu Fundacji, pełniący jednocześnie funkcję przewodnika wycieczki.


30 MAJA 2009


Tytuł "Ambasadora Europy Miast" dla Antoniego Kamińskiego

Podczas obrad II Konwentu Europy Miast w dniu 29 maja 2009 roku władze Miasta Dębica nadały Panu Antoniemu Kamińskiemu, Prezydentowi Fundacji, honorowy tytuł "Ambasadora Europy Miast". Wyróżnienie to zostało nadane po raz pierwszy, zaś drugą osobą wyróżnioną został Pan Alfried Peleman, prezes Towarzystwa Przyjaźni Belgijsko – Polskiej.

Nadanie tego tytułu Panu Antoniemu Kamińskiemu stanowi zatem wyraz docenienia i nagrodzenia jego wieloletniej pracy społecznej na rzecz rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem jego aspektu międzynarodowego, realizowanej zarówno podczas jego pracy na rzecz samorządów (Burmistrz Miasta Dębicy 1990-1991, Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 1998-1999), jak również osobistego zaangażowania jako przedsiębiorcy (od 1979), Dyrektora Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki (od 1995) oraz Donatora i Prezydenta Fundacji (od 2004).

Odbierając tytuł Ambasadora Pan Kamiński wyraził swoją wdzięczność słowami: Porwała mnie idea Miasta Otwartego i programu Europy Miast prezentowana przez burmistrza Pawła Wolickiego. Nasza Fundacja Educare et Servire i Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki od lat współpracuje z partnerami z zagranicy, w tym z przedstawicielami hiszpańskiego Muro. Podjęliśmy działania do zacieśnienia współpracy między samorządami, bo uznaliśmy, że warto promować tam nasze miasto. Od wielu lat Ambasadorami naszego regionu, naszej kultury są młodzi dębiczanie, którzy wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, organizowane przez Fundację.

 opracowanie: pkudron

 

(kliknij aby powiększyć)

 


30 MAJA 2009


Udział w II KONWENCIE EUROPY MIAST

W dniach 29-30 maja na zaproszenie władz Miasta Dębica delegacja Fundacji w osobach Prezydenta Fundacji Antoniego Kamińskiego oraz prezesa Zarządu Fundacji Pawła Kudroń wzięła udział w obradach II Konwentu Europy Miast, organizowanego w ramach programu "EUROPA MIAST".

Fundacja Educare et Servire od samego początku czynnie włączyła się w Projekt EUROPA MIAST, doprowadzając w kwietniu 2008 roku do zawarcia pierwszej umowy partnerskiej w ramach tego Programu z miastem Muro na Majorce. Także podczas obrad Konwentu przedstawiciele Fundacji czynnie uczestniczyli w jego obradach, wnosząc wiele wniosków i pomysłów mających ubogacić tę formę współpracy regionalnej w Europie.

Podczas obrad Konwentu Paweł Kudroń - w zastępstwie nieobecnych przedstawicieli Miasta Muro - dokonał prezentacji tego miasta i regionu.

opracowanie: pkudron

 

 

Prezentacja miasta MURO (autor: Paweł Kudroń)

15 MAJA 2009


WIZYTA PRZEDSTAWICIELI EDEN HOTELS W POLSCE

W dniach 6-13 maja 2009 wizytę w Polsce złożyli przedstawiciele EDEN HOTELS: Jose Antonio Pujadas - prezydent Firmy, jego małżonka Maria Corro, Jose Coll - b. dyrektor generalny Firmy, jego małżonka Francisca Piugserver oraz Miguel Pujadas - asysytent prezydenta Firmy.

Szanowni Goście przybyli na oficjalne zaproszenie władz Miasta Dębica oraz Fundacji Educare et Servire aby - jako oficjalni reprezentanci Miasta Muro - w dniach 7 - 9 maja wziąć udział w otwarciu festiwalu "Młodzież Europy Miast". W tym czasie odbyło się także spotkanie z władzami Miasta Dębica oraz spotkania z młodzieżą.

Dnia 9 maja miała miejsce oficjalna wizyta Gości w siedzibie Fundacji oraz w Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki.

Od soboty 9 maja wizyta miała charakter krajoznawczy. W jej ramach Goście zwiedzili Dębicę i okolice, Muzeum Regionalne w Dębicy, Zamek w Łańcucie, Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, Zakopane, Kraków, Obóz w Auschwitz, Wadowice oraz Kopalnie Soli w Wieliczce.

Wizyta Gości stanowi dalszy element współpracy pomiędzy Fundacją a firmą partnerską EDEN HOTELS i wierzymy, że przyczyniła się do wzmocnienia dobrych relacji oraz pozwoliła naszym Gościom lepiej poznać i zrozumieć kraj, który w 2005 roku wytypowali do współpracy. Opinie wyrażane przez Gości podczas ostatniego spotkania pozwalają wierzyć, że tak faktycznie jest.   

opracował: pkudron

 

 


6 MARCA 2009


KURS HOTEL-SZKOŁA

W najblizszych dniach - 7 i 8 marca - 108 Uczestników organizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Programu Mallorca 2009 wyjedzie na Majorkę, aby wziąć udział w kursie Hotel-Szkoła organizowanym przez Partnera - sieć hotelarską EDEN HOTELS we współpracy z ESCOLA DE TURISMO DE BALEARES (ETB) - szkołą wyższą z siedzibą w Palma de Mallorca. W łącznej liczbie Uczestników większość stanowią Słuchacze i Absolwenci Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, prowadzonej przez Fundację.

Kurs ten - organizowany na koszt Partnera po raz trzeci, w okresie od 9 marca do 20 kwietnia - polega na udostępnieniu Uczestnikom całego hotelu poza sezonem, gdzie pod okiem trenerów z EDEN HOTELS i wykładowców ETB Uczestnicy poszerzać będą swoje kwailifikacje zawodowe i umiejętności językowe, świadcząc sobie wzajemnie usługi w ramach praktyk. W drugiej częsci kursu Hotel EDEN PLAYA**** zostanie otwarty dla gości, co da Uczestnikom szansę odbycia praktycznej nauki zawodów w realiach obsługi prawdziwego klienta.

Wszystkim Uczestnikom życzymy udanego pobytu i licznych sukcesów w nauce zawodu.

19 GRUDNIA 2008


Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury "Śnieżka" zorganizował koncert Jacka Telusa "Poczet poetów polskich". Po takim tytułem realizowany jest projekt pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem szerokiego grona poetów i literaturoznawców, w ramach którego Jacek Telus opracowuje muzycznie, wykonuje i nagrywa poezję wybitnych polskich poetów.

Opracowania swoje Jacek Telus wykonuje osobiście od 2 miesięcy, a występ w "Śnieżce", będący elementem realizacji Projektu, był pierwszym tego typu występem na Podkarpaciu. W ramach koncertu mogliśmy usłyszeć aranżacje do wierszy Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Tadeusza Nowaka i Mieczysławy Buczkównej - Jastrun.

Tym samym Słuchacze Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inni goście mieli okazję - wobec chłodu i śniegu na zewnątrz - spędzić wspaniały wieczór w ciepłej atmosferze słowa połączonego z brzmieniem gitary. Wszystkim przybyłym - dziękujemy.

19 GRUDNIA 2008


W dniu dzisiejszym zakończyliśmy udział w akcji "Szlachetna Paczka", zainicjowanej przez Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dzięki hojności Słuchaczy DUTW udało się zebrać 7 dużych paczek oraz 11 reklamówek różnego rodzaju artykułów spożywczych, chemicznych, przemysłowych i biurowych, które zostały odwiezione do punktu koordynacyjnego w Ropczycach. Stamtąd trafią do rodziny, wybranej przez inicjatora akcji - Agnieszkę Kudroń, Dyrektora DUTW. Zadbaliśmy także, aby każde dziecko z tej rodziny otrzymało osobną, imiennie oznaczoną reklamówkę z własnymi prezentami.

Mamy nadzieję, że w ten sposób dziesięcioosobowa rodzina spod Ropczyc będzie miała szansę pełniej odczuć ciepło nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

26 LISTOPADA 2008

W dniu 2 grudnia 2008 odbędzię się Konferencja "ROZWÓJ DOLINY WISŁOKI PRZEZ TURYSTYKĘ - prezentacja osiągnieć i perspektywy działań". Konferencja ta zamyka PROGRAM EDUKACJI I PARTNERSTWA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DOLINY WISŁOKI realizowany przez Fundację EDUCARE et SERVIRE.

Program Konferencji:

9:00 Rejestracja uczestników w Sali Obrad Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Strumskiego 1 W Dębicy

09:00- 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji -Antoni Kamiński, Prezydent Fundacji EDUCARE et SERVIRE, Dyrektor Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy,

I sesja

9:15-10:45 Prowadzenie: Antoni Kamiński - Prezydent EDUCARE et SERVIRE

Prezentacja osiągnięć Programu edukacji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Wisłoki - Pawel Kudroń. EDUCARE et SERVIRE

Perspektywy rozwoju turystyki na Balearach - Guillem Mercadal - Dyrektor Generalny Management Turistico SA., Hiszpania

Współpraca czy rywalizacja - problematyka współpracy samorządów z sektorem prywatnym w regionie na przykładzie Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa - Starosta Powiatu Dębickiego

Zrównoważony rozwój Polski Wschodniej. Dobre praktyki na przykładzie projektu tras rowerowychWładysław Ortyl - Senator RP. b. minister rozwoju regionalnego,

Dyrektor czy kelner - potrzeby kadrowe w hotelarstwie polskim a kształcenie kadr w ESNTiT - "hospes hospiti sacer" - Jacek Czepczyk, Prezes Małopolskiej Izby Hotelarskiej "GREMIUM", Dyrektor Hotelu Europejskiego w Krakowie

10:45 - 11:00 Przerwa kawowa

II sesja

11:00-12:15 Prowadzenie: Pioir Kamiński - Sekretarz EDUCARE et SERVIRE, Zastępca Dyrektora ESNTiT

Rewaloryzacja i promocja w oparciu o współpracę terytorialną na przykładzie prowincji Ourense w Hiszpanii - Małgorzata Steckiewicz, przedstawiciel hiszpańskiego Instytutu Rozwoju Ekonomicznego Prowincji Ourense (Instituto Ourensano de Desarrollo Economico - INORDE)

LOT-y szansą na rozwój regionalny - działalność LOT Beskid Niski" - Stanisław Roman, Prezes Zarządu Lokalna Organizacja Turystyczna BESKID NISKI

Restytucja Łazienek Latoszyńskich - Stanisław Rokosz, Wójt Gminy Dębica

Realizacja projektu Łazienek Latoszyńskich jako przykład współpracy samorządu i sektora prywatnego - Marek Pijar Prezes Zarzadu Trans Południe S.A. - członek zarządu Dębickiego Klubu Biznesu

12:15 - 13:00 Przerwa na lunch

III sesja

13:00 - 14:00 Prowadzenie: Paweł Kudroń - prezes Zarządu EDUCARE et SERVIRE

Pierwsza praca uczestnika kursu Hotel-Szkoła jako efekt współpracy samorządu i branży hotelarskiej na Balearach - Joan Ferrer, Management Turistico S.A., Hiszpania

Przykłady dobrych praktyk wypracowane w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa inspiracją do dalszego rozwoju regionu - Jolanta Jackowiak, Wiceprezes Zarządu - F5 Konsulting Poznań

Kursy turystyki kulturowej Programu edukacji i partnerstwa..." w kontekście rozwoju turystyki przyjazdowej regionu - Barbara Święch, Prezez Zarządu - Podkarpackie Stowarzyszenia Agroturystyczne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej "BRZEZINY"

Szlak Słowiański - sieciowy produkt turystyczny o znaczeniu ponadregionalnym jako szansa dla rozwoju Doliny Wisłoki - Piotr Kamiński, EDUCARE ET SERVIRE

14:00 - 14:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

14:45 - 15:30 Wizyta w Muzeum Regionalnym w Dębicy.


22 PAŹDZIERNIK 2008
Z dniem 22 października 2008 roku
rusza rejestracja Uczestników Programu Mallorca 2009, prowadzonego przez Centrum Przedsiębiorczości Fundacji EDUCARE ET SERVIRE


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie praktyk i staży zagranicznych, połączonym z kursem przygotowawczym w Polsce i na Majorce, proszone są o podjęcie następujących działań:

1. Wypełnienie dokumentu "Rejestracji w Programie" (dokument do pobrania w Sekretariacie Fundacji, Rynek 21, II piętro; lub na stronie forum Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki: w temacie "Program Mallorca 2009 - rejestracja" (<- kliknij)

2. Osobiste złożenie czytelnie podpisanego dokumentu w Sekretariacie Fundacji, Rynek 21, II piętro

3. Jednocześnie dokonanie u Pana Tomasza Świdra procedury uruchomienia dostępu do zamkniętej części Forum ESNTiT, gdzie w temacie "Program Mallorca 2009" zostanie wkrótce zamieszczony dokument z wytycznymi dla Uczestników Programu, zawierający wszystkie informacje istotne dla Uczestników.

Czas dokonania rejestracji: 10 listopada 2009 roku.


Jednocześnie informujemy, że rejestracja w Programie nie jest jednoznaczna z deklaracją uczestnictwa w Programie, jednak jest warunkiem koniecznym do dalszego uczestniczenia!


Zapraszamy do udziału wszystkich byłych i nowych Uczestników!


Kontakt: Centrum Przedsiębiorczości Fundacji EDUCARE ET SERVIRE
Dębica, Rynek 21, II pietro
tel. 014 676 08 02 wew. 24
Osoba do kontaktu: Tomasz Świder
mail: fundacja@educare.pl, pkudron@educare.pl14 PAŹDZIERNIK 2008
W dniu dzisiejszym odszedł do wieczności Joan Martorell Amengual, Mistrz Kuchni, wieloletni szef kucharzy w EDEN HOTELS, wielki Przyjaciel naszej Fundacji i Polaków, serdeczny Człowiek.

Był z nami od samego początku współpracy, od stycznia 2006 roku, mimo ciężkiej choroby przyjechał wówczas zainicjować współpracę, której owoców mogło doświadczać już setki naszych Słuchaczy i Beneficjentów.

W swoim wieloletnim zmaganiu z chorobą emanował wiarą, serdecznością, ciepłem, wyrozumiałością i dobrym humorem. Choć czasem choroba zabierała go od nas, zawsze wracał. Dziś już nie wrócił...

Żegnaj, Przyjacielu! Pozostaniesz w naszej pamięci i sercach wielu z nas!
Wielki żal, gdy wielcy odchodzą...

notatka: pkudron


8 WRZESIEŃ 2008
W ramach realizacji Programu edukacji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Wisłoki, dofinansowanego w ramach Funduszu dla organizacji pozarządowych przez Mechanizmy Finansowe i Mechanizm Norweski, rozpoczął się nabór na "Szkolenie dla kadry zarządzającej". Przeznaczone jest ono dla osób, które - wykazując postawy przedsiębiorcze - zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą bądź poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się w dwóch cyklach:
I grupa - od połowy września do końca października
II grupa - od listopada do połowy grudnia

Ilość miejsc w każdej grupie jest ograniczona i wynosi 15 osób.

Program szkolenia:
1. Podstawy przedsiębiorczości (wykłady 10h, ćwiczenia 2h)
2. Formy działalności gospodarczej (wykłady 5h, ćwiczenia 8h)
3. Finansowanie działalności gospodarczej (wykłady 10h, ćwiczenia 10h)
4. Podstawy aplikowania o fundusze strukturalne (wykłady 15h, ćwiczenia 10h)
5. Praca metodą projektu (wykłady 20h, ćwiczenia 10h)
6. Język angielski 50h
7. Inny język obcy (niemiecki, rosyjski lub może jeszcze inny) 50h

W sumie szkolenie obejmie 200 godzin wykładów, ćwiczeń i lektoratów.

Udział w szkoleniu jest oczywiście bezpłatny, zaś Uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat ukończenia szkolenia.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Fundacji, Dębica, Rynek 21.
8 WRZESIEŃ 2008
W ostatnią sobotę, 6 września, odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego w Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki. Słuchacze zgromadzeni w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły odebrali indeksy oraz wysłuchali okolicznościowych wystąpień i wykładów, które przybliżyły im historię Szkoły oraz wskazały szanse budowania własnej kariery podczas procesu edukacji w naszym Studium. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele lokalnych władz i przedsiębiorstw, wykładowcy ESNTiT oraz przedstawiciele mediów. W ten sposób weszliśmy w 14. rok pracy ESNTiT.
18 LIPIEC 2008
Z przyjemnością prezentujemy kilka zdjęć z kursu komputerowego oraz garncarstwa. Kursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem jako, że kursy o takiej tematyce są praktycznie nie prowadzone w naszym powiecie. Prowadzono je ramach szkolenia kadry turystyki kulturowej w "Programie edukacji i partnerstwa na rzecz rozwoju Doliny Wisłoki", którym zarządza Fundacja EDUCARE et SERVIRE. Projekt trwa do grudnia 2008.21 LUTY 2008

Dnia 20 lutego 2008 roku w Hotelu Eden Playa na Majorce odbyła się oficjalna inauguracja Kursu Hotel-Szkoła, stanowiącego integralną część realizwoanego przez Fundację Programu edukacji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Wisłoki, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych przez Mechanizmy Finansowe i Mechanizm Norweski EOG.
W ramach kursu 84 jego uczestników w specjalnie na tę okazję dla nich uruchomionym hotelu przechodzi kurs szkoleń zawodowych w zawodach średniego personelu hotelarskiego (kucharz, pokojówka, kelner-barman, recepcjonista). Kurs prowadzony jest przez przedstawicieli sieci hotelarskiej EDEN HOTELS oraz wykładowców Wyższej Szkoły Turystyki na Balearach (ETB), będących partnerami fundacji EDUCARE ET SERVIRE w tym projekcie.
Podczas inauguracji dokonano prezentacji wszystkich osób, które ten kurs prowadzą, od przedstawicieli organizatorów, przez wykładowców i tutorów, po personel firmy zajmujący się zapleczem organizacyjnym kursu. Ze strony ETB w inauguracji uczestniczyli: załozyciel i Prezydent Szkoły, Dr Felippe Moreno oraz kierownik kursu Hotel-Szkoła ze strony ETB - Dr Damian Gomilla. Firmę EDEN HOTELS reprezentowali: były dyrektor generalny, inicjator współpracy z Fundacją - Jose Coll, aktualny dyrektor generalny - Guillem Mercadal oraz dyrektor finansowy Joan Ferrer. Ten ostatni, wraz z Pere Sastre (na codzień dyrektorem jendego z hoteli sieci - EDEN LAGO) pełnią ze strony firmy opiekę nad przebiegiem kursu. Stronę polską reprezentował Paweł Kudroń - koordynator Programu.
Jednak najważniejszymi osobami byli Uczestnicy kursu, którzy - podzieleni na 7 grup: po dwie kucharzy, pokojówek i kelnerów oraz jedną recepcjonistek - przez najbliższe 6 tygodni będą pod okiem wykładowców i trenerów poznawać teorię i praktykować w zawodach przez siebie wybranych, świadcząc sobie nawzajem usługi niezbędne do przebywania w hotelu, który aktualnie jest zamknięty dla gości. Kurs uwzględnia jednak także większe zaangażowanie Uczestników, jako że w okresie Wielkanocy na okres 10 dni hotel zostanie otwarty dla klientów w liczbie około 500-600, zaś Uczestnicy będą mieli okazję pod okiem i z pomoca trenerów wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności zawodowe i językowe.


(Kliknij na obrazku aby zobaczyć galerię zdjęć z inauguracji)

Inauguracja trwała około 3 godzin, w częsci oficjalnej obejmując prezentację organizatorów, wykładowców, trenerów i personelu zaplecza, po czym w krótkich wystąpieniach kolejno Joan Ferrer, Paweł Kudroń i Felippe Moreno dokonali - w imieniu organizatorów - uroczystego otwarcia. Po częsci oficjalnej przyszedł czas na okolicznościowe zdjęcia oraz indywidualne rozmowy, przy zimnym bufecie przygotowanym przez jedną z grup kucharzy oraz ciepłych i zimnych napojach serwowanych przez grupę kelnerską.


Miejmy nadzieję, że nadchodzące tygodnie przyniosą Uczestnikom kursu wiele wiedzy i umiejętności, niezbędnych w wybranym zawodzie, dając im w przyszłości satysfakcję w postaci pracy. Certyfikat odbycia na Majorce kursu, organiowanego przez szkołę wyższą i zakończonego z wynikiem pozytywnym na pewno będzie wielkim wsparciem w ich dalszej karierze.

pkudron

22 STYCZEŃ 2008

W dniu 19 stycznia 2008 w sali balowej hotelu LORD w Dębicy odbył się

II Bal Fundacji Educare et Servire28 LISTOPAD 2007
W dniu 27 listopada 2007 odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta w Dębicy Konferencja


"ROZWÓJ DOLINY WISŁOKI PORZEZ TURYSTYKĘ
- prezentacja stanu aktualnego i wizje rozwoju"
.


Konferencja ta otwierała "Program edukacji i partnerstwa na rzecz rozwoju Doliny Wisłoki", którym zarządza Fundacja EDUCARE et SERVIRE. Projekt ten rozpoczyna sie w listopadzie 2007 i trwał będzie do grudnia 2008 we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, przy wspraciu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach programu Fundacja w czasie trwania programu organizuje bezpłatne kursy zawodowe pod kątem obsługi klientów zagranicznych (w branży hotelarsko-turystycznej), dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy.
Zobacz harmonogram konferencji (kliknij tu)

Kliknij na zdjęciach aby otworzyć galerię zdjęć z konferencji.7 LISTOPAD 2007
Kliknij na plakacie aby go powiększyć


29 WRZESIEŃ 2007
W dniu 28 września 2007 odbył się wykład inaugurujący nowy rok akademicki DĘBICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. Wykład "Szlakiem dębickich zabytków" wygłosił mgr Jacek Dymitrowski - historyk, prezes stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Inauguracje prowadziła pani mgr Agnieszka Kudroń - Dyrektor DUTW. Dziekujemy wszystki Słuchaczom DUTW za liczne przybycie.
Kliknij na zdjeciu zeby zobaczyc cala galerie zdjec7 MAJ 2005
W dniu 7 maja 2005 pierwsza grupa Słuchaczy Europejskiej Szkoły Nowych Technologii prowadzonej przez Educare et Servire wyjechała na zagraniczne praktyki do hotelu Rodocypria na greckiej wyspie Rodos. Praktyka będzie trwała 6 miesięcy i w komfortowych warunkach pozwoli zdobyć Słuchaczom kierunku Technik obsługi turystycznej o spec. hotelarstwo doświadczenie kierunkowe oraz praktykę w swoim zawodzie pomiędzy I i II rokiem nauki.

7 MARZEC 2005
Educare et Servire złożyło kolejny wniosek w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III. Tytuł Projektu "Interaktywny System Informacji Turystycznej Podkarpacia [ISIT]", we współpracy z partnerem zagranicznym: Lwowskie Stowarzyszenie d.s. Rozwoju Turystyki LSRT (L'VIV TOURIST BOARD)

1 MARZEC 2005
Deklaracja Współpracy Miasta Dębica w zakresie Powołania na terenie Dębicy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji Turystycznych AIPITUR, jako spółki celowej organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR, oraz Fundacji Educare et Servire.

14 LUTY 2005
Educare et Servire złożyło kolejny wniosek w ramach programu Unii Europejskiej LEONARDO DA VINCI w zakresie kształcenia zawodowego. Komponent Wymiany i Staże. Tytuł Projektu: "Praktyczne umiejętności hotelarskie - europejskie standardy dla Doliny Wisłoki", wraz z partnerem zagranicznym Tsokkos Hotels Ltd. Cypr

31 STYCZEŃ 2005
Uruchomienie naboru i akcji informacyjno promocyjnej drugiej edycji Programu "Europejskie Staże Cypr 2005"

31 STYCZEŃ 2005
Uruchomienie naboru na nowy kierunek Europejskiej Szkoły Nowych Technologii w Dębicy: "Opiekun w Domu Pomocy Społecznej"

28 STYCZEŃ 2005
Złożenie władzom Miasta Dębica oferty zagospodarowania terenów poprzemysłowych w celu ich rewitalizacji i przywrócenia wartości użytkowej dla społeczności lokalnej. Projekt powołania Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji Turystycznej AIPITUR w ramach Programu Współpracy Polska- Ukraina INTERREG IIIa.

23 GRUDZIEŃ 2004
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu a Fundacją Educare et Servire.

20 GRUDZIEŃ 2004
Educare et Servire złożyło wniosek w ramach dotacji ministerstwa pracy, gospodarki i polityki socjalnej na dofinansowanie projektów "promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży". Tytuł projektu: "ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIE W DOLINIE WISŁOKI".

16 GRUDZIEŃ 2004
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy EDUCARE et SERVIRE, a Stowarzyszeniem Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu.

14 GRUDZIEŃ 2004
Educare et Servire złożyło kolejny wniosek w ramach Phare 2002 dla Polskiej granicy wschodniej w Ramach Narodowego Programu dla Polski 2002 - Fundusz Małych Projektów. Tytuł projektu: AKTYWACJA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ WISŁOKA - DNIESTR, wraz z partnerem zagranicznym: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej o./Sambor

14 LISTOPAD 2004
Educare et Servire złożyło kolejny wniosek w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR). Tytuł projektu: AKTYWNA I PRZEDSIĘBIORCZA DOLINA WISŁOKI, wraz z partnerami:
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno -Pedagogiczna "IGNATIANUM" w Krakowie,
 • Starostwo Powiatowe w Mielcu,
 • Urząd Gminy Czarna,
 • Urząd Gminy Żyraków,
 • Instytut Turystyki Sp. z o.o. w Krakowie.

14 PAŹDZIERNIK 2004
Posiedzenie Zarządu Fundacji - Omówienie zagadnień na wspólne posiedzenie Rady Programowej i Zarządu Fundacji, oraz APITUR.

PAŹDZIERNIK 2004
Educare et Servire złożyło kolejny wniosek w ramach Phare 2002 dla Polskiej granicy wschodniej w Ramach Narodowego Programu dla Polski 2002 - Fundusz Małych Projektów. Tytuł projektu: AKTYWACJA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ WISŁOKA - DNIESTR, wraz z partnerem zagranicznym: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej o./Sambor.

9-11 WRZESIEŃ 2004
Posiedzenie Zarządu Fundacji podsumowanie działań związanych z realizacja Projektu PIRR, oraz omówienie możliwości współpracy z Miastem Dębica w zakresie rewitalizacji Obiektów powojskowych i poprzemysłowych w ramach dofinansowania z Funduszy Strukturalnych (ZPORR).

1 WRZESIEŃ 2004
Fundacja Educare et Servire została Organem Prowadzącym Europejską Szkołę Nowych Technologii w Dębicy

15 SIERPIEŃ 2004
Fundacja Educare et Servire zorganizowała konferencję "Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako generator zatrudnienia i warunek poprawy konkurencyjności polskich firm w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej", w której wzięło udział 45 przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych organizacji.
Od lewej: Stanisław Chmura - Starosta Powiatu Dębickiego, Prof. Ryszard Terlecki - Przewodniczący Rady Programowej Fundacji, dr Janusz Steinhoff - były Premier RP, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tadeusz Donocik - Prezes Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Leszek Piotrowski - były Minister Sprawiedliwości, Przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Od lewej: Prezydent Fundacji - Antoni Kamiński, Członek Rady Programowej - Prof. Ryszard Terlecki, były Premier RP - dr Janusz Steinhoff oraz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Tadeusz Donocik

28 LIPIEC 2004
Uruchomienie Wortalu Turystyczno-Informacyjnego www.dolinawisloki.pl; obejmującego swym zasięgiem zintegrowany obszar trzech powiatów: mieleckiego, dębickiego, jasielskiego.

6 LIPIEC 2004
Wystąpienie do PUP w Dębicy o przyjęcie do pracy czterech stażystów.

CZERWIEC, LIPIEC 2004
W ramach Programu Intensyfikacji Rozwoju Regionalnego Doliny Wisłoki w bloku szkoleń dla osób bezrobotnych przeszkolono 266 osób bezrobotnych.
Tematy szkoleń:
 • "Wprowadzenie na rynek pracy",
 • "Kurs Pierwszego kontaktu",
 • "Podstawa obsługi komputera",
 • "Tworzenie stron WWW",
 • "Przygotowanie do zawodu animatora kultury i rekreacji",
 • "Prowadzenie pensjonatu, gospodarstwa agroturystycznego",
 • "Obsługa gości hotelowych języku angielskim",
 • "Przygotowanie do zawodu opiekuna w Domu Pomocy Społecznej",
 • "Przygotowanie do zawodu opiekunki środowiskowej",
 • "Przygotowanie di zawodu kucharza, kelnera, barmana",
 • "Kurs terapii przez witraże",
 • "Kurs terapii przez stolarkę",
 • "Kurs terapii przez malarstwo",
 • "Kurs terapii poprzez rękodzieło",
 • "Kurs terapii przez ceramikę".
W bloku szkoleń dla kadry i personelu Fundacji, oraz nauczycieli i trenerów ,w których wzięło udział 73 osoby.
Tematy szkoleń:
 1. "Przedsiębiorczość dla nauczycieli"
 2. "Aktywizacja zawodowa terenów wiejskich poprzez rozwój turystyki przyjazdowej w subregionie Doliny Wisłoki"
 3. "Podstawy prawne funkcjonowania samorządu"
Zdjęcia z kursów


17 CZERWIEC 2004
Złożenie wniosku w ramach Programu "Promocja Wzrostu i Zatrudnienia wśród Młodzieży" pt. "Program Aktywizacji Zawodowej Doliny Wisłoki"

7 CZERWIEC 2004
Konferencja "Zrównoważony rozwój Doliny Wisłoki - rozwój przedsiębiorczości poprzez alternatywne zawody dla zagospodarowanie czasu wolnego w aspekcie rozwoju turystyki przyjazdowej", w ramach realizacji PIRR, w której wzięło udział ponad 100 osób głównie młodzieży.

3-4 CZERWIEC 2004
Uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych członkom Rady Programowym Fundacji Educare et Servire w składzie:
 • Profesor Ryszard Terlecki - Przewodniczący Rady Programowej,
 • Dr Stanisław Kmieć,
 • ks. Dr Wit Pasierbek SJ.
Fundacja Educare et Servire zorganizowała konferencję "Pomoc socjalna rodzinie polskiej na tle państw Unii Europejskiej. Pomoc socjalna - generator nowych zawodów i miejsc pracy w aspekcie starzejącego się społeczeństwa i różnych innych dysfunkcji w obliczu przystąpienia Polski do UE" w ramach realizacji PIRR, w której udział wzięło ponad 50 przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej i Innych organizacji z województwa podkarpackiego i małopolskiego i lubelskiego.

2 MAJ 2004
Rozpoczęcie działalności Fundacji poprzez podpisanie umowy kontraktującej PL008.04.02.003.004 w Programie Dotacji dla Organizacji Wspierania Biznesu na realizacje Programu Intensyfikacji Rozwoju Regionalnego (PIRR) z Mielecką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Mielcu.

28 KWIECIEŃ 2004
Nadanie Fundacji EDUCARE et SERVIRE numeru REGON: 691781290

3-4 KWIECIEŃ 2004
Posiedzenie Zarządu w Krakowie:
 1. Przyjęcie założeń programowych w ramach 4 filarów działania Fundacji,
 2. Przyjęcie ustalonego harmonogramu działań.

2 KWIECIEŃ 2004
Uzyskanie osobowości prawnej przez Fundację o nazwie EDUCARE et SERVIRE (zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS) z jednoczesnym wpisem do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000202816. Ustalenie siedziby Fundacji (Województwo Podkarpackie, Powiat Dębicki, Gmina Dębica, Miasto Dębica - Rynek 21). Wpisanie Zarządu ustanowionego przez Fundatora w osobach Prezydenta Fundacji - Antoniego Kamińskiego, Prezesa Fundacji - Macieja Drygały i Sekretarza Fundacji - Pawła Kudronia.

26 MARCA 2004
Nakreślenie 4 głównych założeń programowych dla nowofundowanej organizacji non profit:
 • Szkoła wyższa
 • Szkoły policealne
 • Promocja Regionu
 • Kształcenie ustawiczne

8 MARCA 2004
Ufundowanie EDUCARE et SERVIRE przez Antoniego Karola Kamińskiego zgodnie z aktem notarialnym w Krakowie. Ustanowienie Statutu.


Oficjalny portal Regionu Doliny Wisłoki

Copyright © 2005 Fundacja EDUCARE ET SERVIRE. Wszelkie prawa zastrzezone.

Wykonanie: Jakub Gawlik.